Arkiv | Organisasjon

RSS-straum for denne seksjonen
Her er det nye styret. Bak frå venstre.: Endre Strømsjordet Myhre, Kevin André Kuntze Theigmann, Morten Nilsen, Torbjørn Bergwitz Lauen og Håvard Ims. Fremst frå venstre: Tone Mjelde, Mette Vårdal, Marit Nerås Krogsæter. Ikkje tilstades: Marie Nicolaisen og Kine Langnes Reiersen

Landsmøte i Noregs Ungdomslag

Helga 22.-24. april var heile styret samla på landsmøtet til Noregs Ungdomslag i Oslo. På programmet sto prinsipprogram, arbeidsplan og lovendringsforslag, men det var også tid til inspirerande samtalar over ein kopp kaffi. Helga starta med miniseminar. Laget sine utsendingar deltok på landsmøteførebuing for ungdom, seminar om søknadsskriving og seminar om songdansen. Slikt fagleg påfyll […]

25446017186_3595af4698_o

Nytt styre

På dagen elleve år etter at Bergen ungdomslag Ervingen vart skipa hadde det nye styret sitt fyrste styremøte. Styret er klart for eit nytt arbeidsår, og har mange tankar og idear om vegen vidare for laget. Me tar gjerne imot innspel, og då kan du ta kontakt med ein av personane under: Leiar Borghild Marie […]

rosa

Årsmøte 2016

Bergen ungdomslag Ervingen held årsmøte onsdag 24. februar klokka 18.00 i Gimle. Alle medlemar er hjartleg velkomne! Innkalling og sakliste vart send ut til alle medlemane 10. februar. Årsmøtepapira er tilgjengelege her på nettsida vår (klikk på årsmøtesakene nedanfor for å opne dokumenta). Du kan også få dokumneta ved å venda deg til kontoret (Kong Oscarsgate 15), e-post […]

rosa

Omframt årsmøte 26. august

Onsdag 26. august kl. 19.00 vert det omframt årsmøte i Gimle med rekneskapen for 2014 som einaste sak. Vedlegg til saka finn du på bergen.ungdomslag.no/arsmote/. Innkalling er sendt ut til 178 registrerte røysteføre medlemmar. Om du ikkje har motteke innkalling har du truleg ikkje betalt medlemspengane for 2015. Alle som har betalt medlemspengane sine innan 25. august har […]

logo-gjennomsiktig

Ljom i Bergen 16-18 oktober!

I år er det 10 år sidan BUL Ervingen og BUL Bergen fann saman til Bergen ungdomslag Ervingen! I tillegg er det òg 100 år sidan Gimle vart kjøpt og 50 år sidan Fensal vart kjøpt. Dette skal me sjølvsagt feire! 16-18 oktober vert det storslagen jubileumsfeiring, og me har vald å kalle jubileumshelga for Ljom. […]

rosa

Sommarferie på kontoret

No har sommarferien begynt og kontoret er stengt fram til 3. august. Gro har gått ut i svangerskapspermisjon og frå hausten av vil Magne Hagesæter vere vikar for Gro. Epostar sendt til kontoret@bergen.ungdomslag.no vil ikkje bli lest før til hausten, men om noko hastar kan de kontakte styreleiar Torbjørn B. Lauen på torbjorn@bergen.ungdomslag.no / 95 96 […]

Gimle mot lysare tider

Stillas, byggjearbeid og støv tyder på at det er noko stort på gang i Gimle. Med nye, store vindauge på plass, vil bygget igjen skinna i fordums prakt. Tekst: Blad og blest Foto/Illustrasjon: Bjørn Feltenes, Link Arkitektur I slutten av 2014 og byrjinga av 2015 har det vore klart for alle som har vore innom […]

Laga av Lauen Dans&Design