Bergen Juniorspelemannslag

Øver omlag annakvar måndag i Gimle, Kong Oscarsgate 15.

Juniorspelemannslaget er eit hardingfelelag for barn og unge i alderen 8- 18 år. Spelemannslaget er eit samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kuturskole og Bergen ungdomslag Ervingen.

Spelemannslaget vart starta for at elevane i Bergen Kulturskole skulle få eit tilbod om samspel.  Juniorspelmannslaget kjøper instruktørtimer fra kulturskulen. Det naudsynt at medlemane får individuell / smågruppebasert undervisning i kulturskulen (eigen søknad vert å senda  til Kulturskolen i Bergen), eller privat.

Gjennom spelemannslaget  får  elevane  høve  til å delta aktivt i et folkemusikkmiljø (konsertar, kappleikar, dansespel  osb) og vera synlege som ein del  av musikkmiljøet for born i Bergen.  Det at juniorspelmannslaget  er ein del av  Bergen ungdomslag Ervingen gjev medlemane høve til å setja si interesse for  hardingfelespel i ein breidare folkekulturell kontekst,  då dei vert ein naturlig del av denne organisasjonen sine  øvrige  aktivitetar. Juniorspelmannslaget øver omlag 6 måndagar pr semester, samt diverse framsyningar / konsertar nokre helger i semesteret.

Hausten 2020 (øvingstid 18.00-20.00): Oppmøte kl 18 (speleklar kl 18.20), pause kl 19.15, “gamle” medlemar 19.25-20 

Lør 29.aug oppstartseminar (v/ Maria, Ida Marie og Elna) Oppmøte 09.45-14 

Måndagsøvingar14.sep28.sept 12.okt (+aspiranter), 26.okt, 16.nov 

Spelkurs på hytta med Vegar Vårdal, arrangert av barnelaget, 13.sept – (aspirantar) 

17.okt Sjokoladekappleik for alle aldre (sp.laget og aspiranter)  

18.okt Familiefolkedansfest inkl aspirantar 

Juniorsamling på Haus 6.-8.nov.  Osterøy spel- og dansarlag er arrangør. 

Konsert mandag 30.nov i øvingstid 

Hyttetur i regi av ungdomsringen 27.-29.nov – spelkurs

Julelagsmøte man 7.des (inkl aspirantar) 

  • Ekstratilbud for vidarekomne elevar i laget:
  • Solo dansespel for vidarekomne elevar på omgang for barnelaget v / Ida Marie (liste over når og kven, samt repertoarliste vert lagt i dropboks)
  • Trio/kvartett øvingar ca 3 øvingar pr semester med Maria Toppe, samt eigenøving i gruppe

Har du lyst til å vera med i juniorspelmannslaget, er det berre å ta kontakt. Opptakskravet er “Bringebærslåtten”  og “Åshild Revheim sin vals”.

Juniorspelemannslaget

Juniorspelemannslaget under Dans- og spelmaraton 2016.

Laga av Lauen Dans&Design