Bergen Juniorspelemannslag

Øver omlag annakvar måndag i Gimle, Kong Oscarsgate 15.

Juniorspelemannslaget er eit hardingfelelag for barn og unge i alderen 8- 18 år. Spelemannslaget er eit samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kuturskole og Bergen ungdomslag Ervingen.

Spelemannslaget vart starta for at elevane i Bergen Kulturskole skulle få eit tilbod om samspel.  Juniorspelmannslaget kjøper instruktørtimer fra kulturskulen. Det naudsynt at medlemane får individuell / smågruppebasert undervisning i kulturskulen (eigen søknad vert å senda  til Kulturskolen i Bergen), eller privat.

Gjennom spelemannslaget  får  elevane  høve  til å delta aktivt i et folkemusikkmiljø (konsertar, kappleikar, dansespel  osb) og vera synlege som ein del  av musikkmiljøet for born i Bergen.  Det at juniorspelmannslaget  er ein del av  Bergen ungdomslag Ervingen gjev medlemane høve til å setja si interesse for  hardingfelespel i ein breidare folkekulturell kontekst,  då dei vert ein naturlig del av denne organisasjonen sine  øvrige  aktivitetar. Juniorspelmannslaget øver omlag 6 måndagar pr semester, samt diverse framsyningar / konsertar nokre helger i semesteret.

Hausten 2018 (øvingstid 18.20-20.00):

 • 27.aug oppstart mandagsøving
 • 10.sept mandagsøving i Gimle
 • 14.sept (fredag) Kulturnatt i Gimle kl 19.00. Oppmøte kl 18.00. 
 • 22.-23.september hyttetur til Grimseidholmen. Dans, felespel, leik og moro. (6-12 år)
 • 29.-30.sept Kurs i slåttar på flatfele v/ Johanne Mjøs for elevar i laget som er 13 år og oppover Kl 11-16 lør (søn) og kl 11-15 (søn).
 • 1.okt mandagsøving i Gimle (NB: kun for dei yngste – dei under 13 år). Lagsøvinga sluttar kl 19.35 (inkl kjekspause)
 • 15.okt mandagsøving i Gimle m/aspirantbesøk
 • 21.okt familiefolkedansfest m/aspirantar i Gimle kl 16.00-18.00. Oppmøte kl 15 for stemming og gjennomkjøring av rep. med aspirantane.
 • 26.-28.okt Vestlandskappleik og Osafestival på Voss.
 • 2.-4.nov Haus-kurset på Osterøy. 
 • 12.nov mandagsøving i Gimle m/gjesteinstruktør
 • 17.nov Vinje 150 års jubileum: Innslag ved trio/kvartett-gruppa?
 • 26.nov mandagsøving i Gimle m/aspirantbesøk
 • 10 . des Julelagsmøte 
Ekstratilbud for vidarekomne elevar i laget:
 • Solo dansespel for vidarekomne elevar på omgang for barnelaget v / Ida Marie (liste over når og kven, samt repertoarliste vert lagt i dropboks)
 • Trio/kvartett øvingar ca 3 øvingar pr semester med Maria Toppe, samt eigenøving i gruppe

Har du lyst til å vera med i juniorspelmannslaget, er det berre å ta kontakt. Opptakskravet er “Bringebærslåtten”  og “Åshild Revheim sin vals”.

Juniorspelemannslaget

Juniorspelemannslaget under Dans- og spelmaraton 2016.

Laga av Lauen Dans&Design