Bergen Juniorspelemannslag

Øver omlag annakvar måndag i Gimle, Kong Oscarsgate 15.

Juniorspelemannslaget er eit hardingfelelag for barn og unge i alderen 8- 18 år. Spelemannslaget er eit samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kuturskole og Bergen ungdomslag Ervingen.

Spelemannslaget vart starta for at elevane i Bergen Kulturskole skulle få eit tilbod om samspel.  Juniorspelmannslaget kjøper instruktørtimer fra kulturskulen. Det naudsynt at medlemane får individuell / smågruppebasert undervisning i kulturskulen (eigen søknad vert å senda  til Kulturskolen i Bergen), eller privat.

Gjennom spelemannslaget  får  elevane  høve  til å delta aktivt i et folkemusikkmiljø (konsertar, kappleikar, dansespel  osb) og vera synlege som ein del  av musikkmiljøet for born i Bergen.  Det at juniorspelmannslaget  er ein del av  Bergen ungdomslag Ervingen gjev medlemane høve til å setja si interesse for  hardingfelespel i ein breidare folkekulturell kontekst,  då dei vert ein naturlig del av denne organisasjonen sine  øvrige  aktivitetar. Juniorspelmannslaget øver omlag 6 måndagar pr semester, samt diverse framsyningar / konsertar nokre helger i semesteret.

Hausten 2017 (øvingstid 18.20-20.00):

 • 4. september, øving i Gimle
 • 8. september, Kulturnatt i Gimle
 • 9.-10. september, Hyttetur til Eidsholmen for dei under 12 år
 • 18. september, øving i Gimle
 • 22. september, speling under sykkel-VM
 • 2. oktober, øving i Gimle
 • 13.-14. oktober, Vestlandskappleik, Askvoll
 • 21.-22. oktober, Jubileumshelg i Gimle – Juniorspelmannslaget er 15 år
 • 22. oktober, Familiefolkedans og barnebokkveld i Gimle
 • 30. oktober, øving i Gimle – Besøk av Håkon Høgemo. Masterclass og slåttelæring
 • 3.-5. november, Juniorsamling på Haus skule
 • 13. november, øving i Gimle -Besøk av Håkon Høgemo. Masterclass og slåttelæring
 • 27. november, øving i Gimle
 • 1.-3. desember, Hyttetur til Eidsholmen for dei over 12 år
 • 8. desember, Julekonsert i Korskirken
 • 11. desember, Julelagsmøte i Gimle

Har du lyst til å vera med i juniorspelmannslaget, er det berre å ta kontakt. Opptakskarvet er “Bringebærslåtten”  og “Åshild Revheim sin vals”.

Juniorspelemannslaget

Juniorspelemannslaget under Dans- og spelmaraton 2016.

Laga av Lauen Dans&Design