Bergen Juniorspelemannslag

Øver omlag annakvar måndag i Gimle, Kong Oscarsgate 15.

Juniorspelemannslaget er eit hardingfelelag for barn og unge i alderen 8- 18 år. Spelemannslaget er eit samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kuturskole og Bergen ungdomslag Ervingen.

Spelemannslaget vart starta for at elevane i Bergen Kulturskole skulle få eit tilbod om samspel.  Juniorspelmannslaget kjøper instruktørtimer fra kulturskulen. Det naudsynt at medlemane får individuell / smågruppebasert undervisning i kulturskulen (eigen søknad vert å senda  til Kulturskolen i Bergen), eller privat.

Gjennom spelemannslaget  får  elevane  høve  til å delta aktivt i et folkemusikkmiljø (konsertar, kappleikar, dansespel  osb) og vera synlege som ein del  av musikkmiljøet for born i Bergen.  Det at juniorspelmannslaget  er ein del av  Bergen ungdomslag Ervingen gjev medlemane høve til å setja si interesse for  hardingfelespel i ein breidare folkekulturell kontekst,  då dei vert ein naturlig del av denne organisasjonen sine  øvrige  aktivitetar. Juniorspelmannslaget øver omlag 6 måndagar pr semester, samt diverse framsyningar / konsertar nokre helger i semesteret.

Våren 2021 (øvingstid 18.00-20.00): Oppmøte kl 18 (speleklar kl 18.20), pause kl 19.15, “gamle” medlemar kl. 19.25-20.00 :

11.jan, 1. og 15. feb, 8.mars (aspirantbesøk?), 22.mars, 12.april, 3. og 31.mai, 14.juni + 7.juni: kun for trio/kvartett 18.00-20.00

Solokonsert 25.januar kl 18-20

30.januar – for 8.klasse og oppover: kursdag i regi av Osterøy spel og dansarlag

5-7.febr Hyttetur Varegghytten (fokus på skiaktivitet og det sosiale – utan feler)

Søndag 14.mars (evt lørdag 20.mars) intern sjokoladekappleik (erstattar Hordamønstring). Inkludert aspirantar (lagspel og solospel, trio/kvartett)

NB! 23-25.april kurs for sp.laget med gjesteinstruktør på Grimseidholmen i Fana

Søn 6.juni Sommarkonsert m pizza (?) inkl aspirantar visst mogleg ca kl 16-18

7.eller 14.juni aspiranttreff for nye medlemer haust 2021 (Bringebærslåtten og Åshild Revheim sin vals er opptakskrav)

Landskappleik Rjukan 23.-27.juni solo- og gruppespel. Lagspel?

Førde internasjonale folkemusikkfestival 7.-11.juli. Bergen Juniorspelemannslag er invitert

  • Ekstratilbud for vidarekomne elevar i laget:
  • Solo dansespel for vidarekomne elevar på omgang for barnelaget v / Ida Marie (liste over når og kven, samt repertoarliste vert lagt i dropboks)
  • Trio/kvartett øvingar ca 3 øvingar pr semester med Maria Toppe, samt eigenøving i gruppe

Har du lyst til å vera med i juniorspelmannslaget, er det berre å ta kontakt. Opptakskravet er “Bringebærslåtten”  og “Åshild Revheim sin vals”.

Juniorspelemannslaget

Juniorspelemannslaget under Dans- og spelmaraton 2016.

Laga av Lauen Dans&Design