Bergen Juniorspelemannslag

Øver omlag annakvar måndag i Gimle, Kong Oscarsgate 15.

Juniorspelemannslaget er eit hardingfelelag for barn og unge i alderen 8- 18 år. Spelemannslaget er eit samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kuturskole og Bergen ungdomslag Ervingen.

Spelemannslaget vart starta for at elevane i Bergen Kulturskole skulle få eit tilbod om samspel.  Juniorspelmannslaget kjøper instruktørtimer fra kulturskulen. Det naudsynt at medlemane får individuell / smågruppebasert undervisning i kulturskulen (eigen søknad vert å senda  til Kulturskolen i Bergen), eller privat.

Gjennom spelemannslaget  får  elevane  høve  til å delta aktivt i et folkemusikkmiljø (konsertar, kappleikar, dansespel  osb) og vera synlege som ein del  av musikkmiljøet for born i Bergen.  Det at juniorspelmannslaget  er ein del av  Bergen ungdomslag Ervingen gjev medlemane høve til å setja si interesse for  hardingfelespel i ein breidare folkekulturell kontekst,  då dei vert ein naturlig del av denne organisasjonen sine  øvrige  aktivitetar. Juniorspelmannslaget øver omlag 6 måndagar pr semester, samt diverse framsyningar / konsertar nokre helger i semesteret.

Tidspunkt øvingar i Gimle:                                                                         

Gruppe 1+2 møter 18.00 i 2.etg i Gimle, Gruppe 3 møter 18.20 i 4.etg i Gimle. Gruppe 1 er ferdig 19.30, Gruppe 2 + 3 er ferdig 20.00

Kalendar:

Svart – Jr.laget sine aktivitetar

Raudt– laget inkludert aspirantar

Grønt – helgekurs

 • Lørdag 3.sept: oppstartsseminar i Gimle kl. 10.00-14.00
 • 5.sept: øving
 • 19.sept: øving
 • 3.okt: øving
 • 7-9.oktober Vestlandskappleik i Jostedalen + spille på bokslepp
 • 17.okt: øving
 • Lørdag 22.okt: spela på Familiefolkedansfest i Gimle
 • 28-30.okt: Ungosa på Voss (Kurs 7-18år i forbindelse med Osafestivalen)
 • 4-6.nov: Juniorsamling på Osterøy (Kurs for alle aldre og nivå)
 • 7.nov: øving
 • 21.nov: øving med aspirantar
 • 5.des: Julekonsert på julelagsmøte, med aspirantar

Ekstratilbod for vidarekomne elevar i laget:

 • Solo dansespel for vidarekomne elevar på omgang for barnelaget v / Ida Marie (liste over når og kven, samt repertoarliste vert lagt i dropboks)

Har du lyst til å vera med i juniorspelmannslaget, er det berre å ta kontakt. Opptakskravet er “Bringebærslåtten”  og “Åshild Revheim sin vals”.

Laga av Lauen Dans&Design