Bergen Juniorspelemannslag

Øver omlag annakvar måndag i Gimle, Kong Oscarsgate 15.

Juniorspelemannslaget er eit hardingfelelag for barn og unge i alderen 8- 18 år. Spelemannslaget er eit samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kuturskole og Bergen ungdomslag Ervingen.

Spelemannslaget vart starta for at elevane i Bergen Kulturskole skulle få eit tilbod om samspel.  Juniorspelmannslaget kjøper instruktørtimer fra kulturskulen. Det naudsynt at medlemane får individuell / smågruppebasert undervisning i kulturskulen (eigen søknad vert å senda  til Kulturskolen i Bergen), eller privat.

Gjennom spelemannslaget  får  elevane  høve  til å delta aktivt i et folkemusikkmiljø (konsertar, kappleikar, dansespel  osb) og vera synlege som ein del  av musikkmiljøet for born i Bergen.  Det at juniorspelmannslaget  er ein del av  Bergen ungdomslag Ervingen gjev medlemane høve til å setja si interesse for  hardingfelespel i ein breidare folkekulturell kontekst,  då dei vert ein naturlig del av denne organisasjonen sine  øvrige  aktivitetar. Juniorspelmannslaget øver omlag 6 måndagar pr semester, samt diverse framsyningar / konsertar nokre helger i semesteret.

Tidspunkt øvingar i Gimle:                                                                         

Gruppe 1+2 møter 18.00 i 2.etg i Gimle, Gruppe 3 møter 18.20 i 4.etg i Gimle. Gruppe 1 er ferdig 19.30, Gruppe 2 + 3 er ferdig 20.00

Kalendar:

Raudt – inkludert aspirantar

Lilla – Øving/tilskiping for einskilde grupper – ikkje hele laget

 • Laurdag 28.aug 10.00-14.00: oppstartsseminar Gimle
 • 30.august: Øving
 • 6.september: øving for gruppe 1+2 18.00-19.30
 • 13.september: øving for gruppe 3 18.20-20.00 (4.etg)
 • 27.september: øving
 • 4.oktober:  øving: alle møter 18.00 for felles lagspeløving
 • Lørdag 9.oktober: vestlandskappleik; Granvin
 • Mandag 18.oktober: øving
 • 22-24 oktober: jubileumshelg Gimle m/ felekurs for gruppe 3
 • 24.oktober familiefolkedans
 • 1.november: Øving
 • 5-7.november: Juniorsamling på Haus – sjå eigen info
 • 15. november: Øving m/aspirantar
 • 22.nov: konsert (18.00-20.00)  m/ aspirantar. 
 • 29.nov: øving for gruppe 1: 18.00-19.30 (Ida Marie  + Johanne er med og stemmer)
 • 6.des: Julelagsmøte – gruppe 1 (Ida Marie) 

Ekstratilbod for vidarekomne elevar i laget:

 • Solo dansespel for vidarekomne elevar på omgang for barnelaget v / Ida Marie (liste over når og kven, samt repertoarliste vert lagt i dropboks)

Har du lyst til å vera med i juniorspelmannslaget, er det berre å ta kontakt. Opptakskravet er “Bringebærslåtten”  og “Åshild Revheim sin vals”.

Laga av Lauen Dans&Design