Bergen Juniorspelemannslag

Øver omlag ein måndag i månaden.

Juniorspelemannslaget er eit hardingfelelag for barn og unge. Spelemannslaget er eit samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kuturskole og Bergen ungdomslag Ervingen.

Spelemannslaget vart starta for at elevane i Bergen Kulturskole skulle få eit tilbod om samspel.  Juniorspelmannslaget kjøper instruktørtimer fra kulturskulen. Av repertoarmessige omsyn, er det framleis ynskjeleg at medlemane får individuell / smågruppebasert undervisning i kulturskilen (eigen søknad vert å senda  til Kulturskolen i Bergen).

Gjennom spelemannslaget  får  elevane  høve  til å delta aktivt i et folkemusikkmiljø (konsertar, kappleikar, dansespel  osb) og vera synlege som ein del  av musikkmiljøet for born i Bergen.  Det at juniorspelmannslaget  er ein del av  Bergen ungdomslag Ervingen gjev medlemane høve til å setja si interesse for  hardingfelespel i ein breidare folkekulturell kontekst,  då dei vert ein naturlig del av denne organisasjonen sine  øvrige  aktivitetar. Juniorspelmannslaget øver omlag 6 måndagar pr semester, samt diverse framsyningar / konsertar nokre helger i semesteret.

Våren 2017 (øvingstid 18.20-20.00):

 • Måndag 23.januar
 • Laurdag 28.januar Dans og spel-maraton i Gimle
 • Måndag 13.februar
 • Sundag 19.februar familiefolkedansfest kl 16-18
 • Måndag 6.mars
 • Laurdag 11. mars Hordakappleik i Hardanger
 • Måndag 20.mars
 • Måndag 3.april
 • 22.-23.april hyttetur barnelaget/juniorspelemannslaget
 • Måndag 24.april
 • Måndag 8.mai
 • Mandag 22.mai
 • De Unges Festspilldag mai/juni
 • Måndag 12.juni Lagspelsøving landskappleiken i Røros
 • Landskappleik Røros 5.-9.juli 

Har du lyst til å vera med i juniorspelmannslaget, er det berre å ta kontakt.

Juniorspelemannslaget

Juniorspelemannslaget under Dans- og spelmaraton 2016.

Laga av Lauen Dans&Design