Organisasjon

På desse sidene vil du finne informasjon om organisasjonen og organisasjonsstrukturen. Du kan lese meir om kva laget driv med her.

Organisasjonsstruktur

Laget blir leia av lagsstyret. Lagsstyret har ein leiar, 4 medlemmar og 3 varamedlemmar.

Hovudaktivitetane i laget er drivi av 7 ulike særlag med eigne styre:Organisasjonsplan

I tillegg har laget 2 nemnder:

  • Hyttenemnda
  • Valnemnda

Rådet er det kontrollerande og rådgjevande organet i laget og er samansett av 5 medlemmar som alle har vore lagsmedlemmar over lengre tid.

Til sist har laget eit Fonds- og eigendomsstyre som har forvaltningsansvar for fond og verdipapir, og for å ha oversyn over lagsbruka til laget.

Laga av Lauen Dans&Design