Audhilds

Øving kvar onsdag kl. 18.00-20.00 i Gimle.

Fyrste øving våren 2020 er 8. januar.

Audhilds er den ”vaksne delen” av spelmannslaget i Bergen ungdomslag Ervingen. Audhilds består av omlag 20 medlemar frå 17 år og oppover. I hovudsak er det studentar som er med i gruppa, men me er opne for alle som vil vera med å spela. Det er først og fremst hardingfela som vert traktert, men me har også ein cellist blant medlemane.

Repertoaret i Audhilds er norsk folkemusikk. Utanom dei faste øvingane reiser med på hyttetur, kappleiar og andre festivalar me har lyst å delta på. Me ynskjer alle som har lyst til å spela med oss hjartleg velkomne!

IMG_8746

Plan for våren 2020:

15.01 Repetering av haustens slåttar, læra/arbeida med to “nye”.

22.01: Repetering av haustens slåttar, læra og jobba med masurkaen.

29.01: Urheimen og Helldalen. Byrja på Karl-Fant-vals.

05.02: Bensen + masurka + Urheimen + Helldalen + Karl-Fant-vals + reinlenderar

12.02: Karl-Fant-vals + Urheimen

19.02: Springar + rull til kappleik

26.02: Kappleiksslåttar + dansespel

04.03: Kappleiksslåttar + dansespel

06.03: Dansekveld i Gimle – dansespel?

07.03: Hordakappleik i Strandebarm – Lagspel

11.03: Kristoffer Kleiveland på besøk – fokus på rytmikk, komp og driv i dansespelet

18.03: Kristoffer Kleiveland på besøk – fokus på rytmikk, komp og driv i dansespelet

22.03: Konsert med Kor e’ tonen

25.03: Repertoar foreløpig ikkje bestemt

01.04: Repertoar foreløpig ikkje bestemt

08.04: PÅSKEFERIE

Laga av Lauen Dans&Design