rosa

Omframt årsmøte 26. august

Onsdag 26. august kl. 19.00 vert det omframt årsmøte i Gimle med rekneskapen for 2014 som einaste sak. Vedlegg til saka finn du på bergen.ungdomslag.no/arsmote/.

Innkalling er sendt ut til 178 registrerte røysteføre medlemmar. Om du ikkje har motteke innkalling har du truleg ikkje betalt medlemspengane for 2015. Alle som har betalt medlemspengane sine innan 25. august har røysterett på årsmøtet, så om du ikkje har betalt har du framleis tid.

Laga av Lauen Dans&Design