Barnelaget

Øvingane finn stad i Gimle, Kong Oscars gate 18, kl. 17.00-18.15 kvar måndag.

Barnelaget er for alle barn i alderen 5-13 år som likar dans, song og leik! Borna er inndelt i tre grupper, avhengig av alder.

Gruppe 1: førskulebarn og 1. klasse

Gruppe 2: 2.-4.klasse

Gruppe 3: 5.-8. klasse

På øvingane våre har me alltid med spelemann. Kvar haust og vår har me familiefolkedans, der juniorspelemannslaget speler og me dansar. Der kan ein ta med sysken, vener, tante, onkel eller den ein vil! Eit par gonger i året reiser me på hyttetur på den fine lagshytta vår på Eidsholmen. Barnelaget reiser óg på fylkesstemna for born i regi av Hordaland Ungdomslag kvar vår. Laget har framsyningar mellom anna på alders- og sjukeheimar i Bergen.
Kom gjerne innom ei øving om du er nysgjerrig!

Foto: Kjersti J. Nybø

Laga av Lauen Dans&Design