Barnelaget

Oppstart for barnelaget hausten 2017 vert måndag 28. august.

Øvingane finn stad i Gimle, Kong Oscars gate 18, kl. 17.30-18.30 kvar måndag.

Barnelaget er for alle barn i alderen 5-12 år som likar dans, song og leik! På øvingane våre har me alltid med spelemann. Kvar haust og vår har me familiefolkedans, der juniorspelemannslaget speler og me dansar. Der kan ein ta med sysken, vener, tante, onkel eller den ein vil! Eit par gonger i året reiser me på hyttetur på den fine lagshytta vår på Eidsholmen. Barnelaget reiser óg på fylkesstemna for born i regi av Hordaland Ungdomslag kvar vår. Laget har framsyningar mellom anna på alders- og sjukeheimar i Bergen.
Kom gjerne innom ei øving om du er nysgjerrig!

Neste familiefolkedans er sundag 22.oktober 2017 kl. 16.00 – 18.00 i Gimle. 

Laga av Lauen Dans&Design