Barnelaget

Oppstart for barnelaget våren 2018 vert måndag 15. januar.

Øvingane finn stad i Gimle, Kong Oscars gate 18, kl. 17.15-18.15 kvar måndag.

Barnelaget er for alle barn i alderen 5-12 år som likar dans, song og leik! På øvingane våre har me alltid med spelemann. Kvar haust og vår har me familiefolkedans, der juniorspelemannslaget speler og me dansar. Der kan ein ta med sysken, vener, tante, onkel eller den ein vil! Eit par gonger i året reiser me på hyttetur på den fine lagshytta vår på Eidsholmen. Barnelaget reiser óg på fylkesstemna for born i regi av Hordaland Ungdomslag kvar vår. Laget har framsyningar mellom anna på alders- og sjukeheimar i Bergen.
Kom gjerne innom ei øving om du er nysgjerrig!

Plan for barnelaget våren 2018:

  • Måndag 12. febuar:  Karneval
  • Måndag 26.februar:  Vinterferie – inga øving
  • Laurdag 10.mars –    sundag 11.mars: Hyttetur Eidsholmen
  • Laurdag 17.mars:      Hordamønstring, Osterøy. Star kl. 11.00. Me deltek i sjokoladekappleiken. Me viser ein dans for andre born, etterpå kan me sjå andre born som dansar og spelar.                                               https://www.facebook.com/events/350311132065079
  • Måndag 19.mars:     Bokkveld  (markering av at Samlaget er 150 år)
  • Måndag 26.mars:     Påskeferie – inga øving
  • Måndag 2.april:        Påskeferie – inga øving
  • Sundag 15.april:       Familiefolkedans, Gimle kl. 16.00 – 18.00
  • Måndag 21.mai:       Pinse – inga øving
  • Måndag 4.juni:         Siste øving 

Laga av Lauen Dans&Design