Innmelding

For å delta på aktivitetar i Bergen ungdomslag Ervingen må du vere medlem i laget.

Vaksne kr. 800,-
Ungdom (14-26 år) kr. 500,-
Born (under 14 år) kr. 500,-

I tillegg har me ei aktivitetsavgift på kr. 250,- pr. halvår, som du betalar dersom du er med på ein eller fleire faste aktivitetar i laget.

For å melde deg inn kan du anten fylle ut skjemaet under eller så kan du ta kontakt med kontoret på kontoret@bergen.ungdomslag.no eller +47 47664785

For born under 14 år må ein fylle ut eige skjema med underskrift frå føresette. Last ned skjemaet her, og lever det til kontoret eller særlaget ditt.

[contact-form subject=’Innmelding Bergen ungdomslag Ervingen’ to=’kontoret@bergen.ungdomslag.no’][contact-field label=’Fullt namn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Fødd (DD/MM/ÅÅÅÅ)’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Adresse’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Postnummer’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Poststad’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Epost’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Særlag/Aktivitet’ type=’select’ required=’1′ options=’Audhilds (folkemusikk/spelemannslag),Barnelaget (folkedans for barn),Bergen Juniorspelemannslag (folkemusikk),Folkedanslaget,Kor e%26#039; tonen,Kvedargruppa,Selsvikklubben,Teaterlaget,Ungdomsringen (folkedans for ungdom),Ikkje aktiv%26#x002c; berre medlem i hovudlaget’/][contact-field label=’Korleis kom du i kontakt med oss?’ type=’textarea’/][contact-field label=’Eg har gjort meg kjend med%26#x002c; og vil arbeide for føremålet til laget. Eg har gjort meg kjend med at eg som medlem i Bergen ungdomslag Ervingen også vert medlem i Hordaland Ungdomslag%26#x002c; Hordaland Mållag%26#x002c; Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag.’ type=’checkbox’ required=’1’/][/contact-form]

Føremål
Bergen ungdomslag Ervingen, skipa 2. mars 2005, er ei vidareføring av Bondeungdomslaget Ervingen og Bondeungdomslaget i Bergen.

Bergen ungdomslag Ervingen er eit frilyndt lag som arbeidar for norsk mål og kultur.

Laget skal vera ein aktiv medspelar i utviklinga av eit levande og godt miljø for alle aldersgrupper.

Laget er tilmeld Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag, og skal samarbeida med hovudorganisasjonane og nærskylde lag.

Laga av Lauen Dans&Design