Særlag & Nemnder

§ 6  Særlag og nemnder

Særlag og nemnder skal arbeida i samsvar med føremålet til laget og i nært samarbeid med lagsstyret. Ingen kan vera medlem i særlag og nemnder utan å vera medlem i hovudla­get.

– Frå Styringsføresegnene

Særlag

Barnelaget 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
LeiarKarin Møsslerkarin.moessler@gmx.at
MedlemYvonne Dahl
MedlemTrille Karoline Opedahl

Folkedanslaget 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
LeiarGunn Inger Sturegunn_inger@hotmail.com
MedlemStig Indrebø
MedlemSteinar Rognsvåg
MedlemIngvild Sunde Stokke
MedlemGunvor S. Heggland

Kor e’ tonen 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
LeiarKristin Lygrekristin.lygre@gmail.com
MedlemJulian Merlin Ertel
MedlemHenrik Lesjø
VaraRolf Arild Topphol
Vara

Selsvikklubben 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:

Juniorspelmannslaget 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
LeiarVigdis Berg
b.vigdis@gmail.com
MedlemTherese G. Eide
MedlemHelga Revheim

Audhilds 2022

VervNamnEpostadresseTlf.
LeiarElise Hessevikelise.hessevik@gmail.com
MedlemIngvild S. Stokke
MedlemJohanna Seim
MedlemThomas R. Berthelsen

Teaterlaget 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
Medlemta kontakt med lagskontoretkontoret@bergen.ungdomslag.no 55317446
Medlem
Medlem

Ungdomsgruppa 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
LeiarKontakt styreleiar
Medlem
Medlem

Gimlingane 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
Medlem
Ta kontakt med lagskontoretkontoret@bergen.ungdomslag.no55317446
Medlem

Nemnder

Hyttenemnda 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
MedlemStig Vaularsvaular@gmail.com
MedlemIngunn Skjelvan
MedlemHans Nyeggenhnyeggen@online.no98695493

Valnemnda 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
LeiarIngunn Skjelvaninsk@norceresearch.no92054846
MedlemIrene Bjørke
MedlemEinar Heggland
MedlemEli Randmo
MedlemMArthe Grønsveen

Ettersynsfolk 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
Torbjørn Haukås
Einar Heggland
VaraElin Sletbakk

Laga av Lauen Dans&Design