Folkedans for seniorar

Tysdagar i partalsveker (haust 2018) kl. 19.00-21.30 i 2. høgd i Gimle, Kong Oscars gate 18. Oppstart 04. september.

Under kyndig og god instruksjon er dette danseøvinga for dei eldste i laget. På Folkedans for seniorar møtest ein triveleg, danseglad gjeng, kor dei fleste er pensjonistar.

Danserepertoaret er vidt, med både runddans, turdans og songdans, men det som kanskje kjenneteiknar Folkedans for seniorar best er det framifrå gode miljøet. Det er triveleg å møtast i pausen rundt bordet med kaffi og noko godt å bita i. Sjølvsagt er det også levande musikk på øvinga.

Folkedans for seniorar tek i mot både røynde dansarar og nybyrjarar .

Dato Instruktør Spelemann
4. september Borghild Opdahl Steffen Eide
18. september Rigmor Vaular Steffen Eide
2. oktober Elin Sletbakk Steffen Eide
16. oktober Rigmor Vaular Steffen Eide
30. oktober Borghild Opdahl Steffen Eide
13. november Sletbakk Steffen Eide
27. november Borghild Opdahl Steffen Eide

 

Dansarar

Det er godt samhald og sosiale tilhøve på folkedans for seniorar.

Laga av Lauen Dans&Design