Kveding

Me øver kvar tysdag kl 18-20, i Gimle / Fensal.

Kveding, betegnelse på en syngemåte som vert brukt i norsk folkesang (jfr. norrønt kvad, kvede). Blant karakteristiske trekk er spesielle forsiringer og melodiske utsmykninger, bruk av konsonanter som melodibærende element, intonasjon som ikke følger dur/moll-systemet, ubunden rytme og ofte en personlig preget stemmebruk med utgangspunkt i dialektuttale.

Store Norske Leksikon

Me er ei gruppe på 7-10 stykk som møtast kvar veke for å kvede i lag, og alle nyfikne er hjarteleg velkomne! Me syng for eiga læring, men held stundom konsertar på oppdrag òg.

Er det noko du lurar på kan du ta kontakt med kontoret vårt på kontoret@bergen.ungdomslag.no.

Kvedargruppa trallar til dans på Dans- og spelmaraton 2016.

Laga av Lauen Dans&Design