Kveding

Me øver kvar tysdag kl 18-20, i Gimle / Fensal.

Kveding, betegnelse på en syngemåte som vert brukt i norsk folkesang (jfr. norrønt kvad, kvede). Blant karakteristiske trekk er spesielle forsiringer og melodiske utsmykninger, bruk av konsonanter som melodibærende element, intonasjon som ikke følger dur/moll-systemet, ubunden rytme og ofte en personlig preget stemmebruk med utgangspunkt i dialektuttale.

Store Norske Leksikon

Me er ei gruppe på 7-10 stykk som møtast kvar veke for å kvede i lag, og alle nyfikne er hjarteleg velkomne! Me syng for eiga læring, men held stundom konsertar på oppdrag òg.

Hausten 2022: Oppstart tysdag 23. august. Øving kvar tysdag (utanom hausteferieveka, 11. oktober). tom 29. nov. Kvedargruppa deltek også på julelagsmøtet 5. desember i Gimle.

Er det noko du lurar på kan du ta kontakt med kontoret vårt på kontoret@bergen.ungdomslag.no.

Kvedargruppa trallar til dans på Dans- og spelmaraton 2016.

Laga av Lauen Dans&Design