Småkvedarane i Bergen

Kvedargruppe for born og ungdom, delt inn i 7-11 år og 12-18 år, der ein får synga folketonar fortrinnsvis frå Vestlandet, men óg frå andre stader i landet. Ein lærer songane og skriv tekstane i eigne songbøker slik at kvar og ein lagar si eiga songbok etter kvart som repertoaret aukar. Enkle, små arrangement på nokre av songane, og etter kvart vert det opptreden på konsertar og tilksipingar.

Småkvedarane samlast annakvar veke i Kulturhuset Gimle. Oppstart 4. september 2018.

7-11 år: kl. 17:00-17:45
12-18 år: kl. 18:00-18:45

Øvingskveldar hausten 2018:

  1. september, 18. september, 02. oktober, 16. oktober, 30. oktober, 13. november, 27. november og 11. desember.

https://nb-no.facebook.com/events/295360174362437

Berit Opheim er ein av landets fremste folkesongarar, og har turnert i heile verda med songen sin. Me i Bergen Ungdomslag Ervingen er veldig glad for at ho vil vera med å lyfte fram songen for born og unge i byen vår.

Laga av Lauen Dans&Design