Småkvedarane i Bergen

Kvedargruppe for born, der ein får synga folketonar fortrinnsvis frå Vestlandet, men óg frå andre stader i landet. Ein lærer songane og skriv tekstane i eigne songbøker slik at kvar og ein lagar si eiga songbok etter kvart som repertoaret aukar. Enkle, små arrangement på nokre av songane, og etter kvart vert det opptreden på konsertar og tilksipingar.

Småkvedarane samlast annakvar veke i Kulturhuset Gimle kl. 17-18. Oppstart hausten: 23. august 2022.

Laga av Lauen Dans&Design