Måndagsringen

Kvar måndag klokka 20.00-22.00, 2. høgda i Fensal, Kong Oscars gate 15.

Måndagsringen er ein sosial møteplass der dansen er i fokus. Her møtest yngre og eldre, gammal og ny tradisjon, stordansarar og nybyrjarar, og dette er den tradisjonelle leikarringen i laget. Måndagsringen er open for alle, både røynde og nybyrjarar. Det er lagt opp til stor grad av danseleiing, slik at det er lett å få innføring i dansane. Fleire ulike instruktørar syter for variasjon, men òg eit attkjenneleg program og moglegheit for utvikling. Det er levande musikk på alle øvingane. Oftast er det ei eller to hardingfeler som står for musikken, men av og til får me besøk av spelemannslag og toradargrupper.

Plan for hausten 2018: (Meir info kjem. Endringar kan komma etterkvart)

Dato Spesielt Instruktør Telefon Spelemann Telefon
27.08 Oppstart Rigmor Vaular Irene Bjørke
03.09 Berit Lappegård Maria Toppe
10.09 Gunn Inger Sture Eva Marie Toppe
17.09 Hyggekveld Irene Bjørke
24.09 Rigmor Vaular Irene Bjørke
01.10 Stig og Åslaug Johanen Mjøs
08.10 Haustferie
15.10 Berit Lappegård
22.10 Rigmor Vaular Eva Marie Toppe
29.10 Stig og Åslaug
05.11 Hyggekveld Berit Lappegård
12.11 Ingunn Sjelvan  Maria Toppe
19.11 Ingunn Sjelvan
26.11 Rigmor Vaular Eva Marie Toppe
03.12 Siste øving

 


Måndagsringen. Foto: Kjersti J. Nybø

Laga av Lauen Dans&Design