Måndagsringen

Kvar måndag klokka 20-22, 3. høgda i Gimle, Kong Oscars gate 18.

Måndagsringen er ein sosial møteplass der dansen er i fokus. Her møtest yngre og eldre, gammal og ny tradisjon, stordansarar og nybyrjarar, og dette er den tradisjonelle leikarringen i laget. Måndagsringen er open for alle, både røynde og nybyrjarar. Det er lagt opp til stor grad av danseleiing, slik at det er lett å få innføring i dansane. Fleire ulike instruktørar syter for variasjon, men òg eit attkjenneleg program og moglegheit for utvikling. Det er levande musikk på alle øvingane. Oftast er det ei eller to hardingfeler som står for musikken, men av og til får me besøk av spelemannslag og toradargrupper.

Plan for hausten 2017: (endringar kan komma)

Dato Spesielt Instruktør Spelemann
28.08 Oppstart

 

Rigmor Vaular Ida Marie Rognsvåg
04.09  

 

Berit Lappegård Irene Bjørke
11.09  

 

Gunn Inger Sture Ida Marie Rognsvåg
18.09 Inga øving, Sykkel-VM
 25.09  

 

Rigmor Vaular Eva Marie S. Toppe
02.10  

Hyggekveld

Åslaug Trageton og Stig Indrebø Irene Bjørke

 

9.10 Inga øving, haustferie
16.10  

 

Berit Lappegård Ida Marie Rognsvåg
23.10  

 

Rigmor Vaular Eva Marie S. Toppe
30.10  

 

Åslaug Trageton og Stig Indrebø Irene Bjørke

 

06.11  

 

Berit Lappegård Maria Toppe
13.11  

 

  Ida Marie Rognsvåg

 

20.11 Hyggekveld

 

Gunn Inger Sture Maria Toppe
27.11  

 

Rigmor Vaular Eva Marie S. Toppe
04.12  

 

Gunn Inger Sture Irene Bjørke

 

11.12 Julelagsmøte

Måndagsringen. Foto: Kjersti J. Nybø

Laga av Lauen Dans&Design