Måndagsringen

Kvar måndag klokka 20.00-22.00, 2. høgda i Fensal, Kong Oscars gate 15.

Måndagsringen er ein sosial møteplass der dansen er i fokus. Her møtest yngre og eldre, gammal og ny tradisjon, stordansarar og nybyrjarar, og dette er den tradisjonelle leikarringen i laget. Måndagsringen er open for alle, både røynde og nybyrjarar. Det er lagt opp til stor grad av danseleiing, slik at det er lett å få innføring i dansane. Fleire ulike instruktørar syter for variasjon, men òg eit attkjenneleg program og moglegheit for utvikling. Det er levande musikk på alle øvingane. Oftast er det ei eller to hardingfeler som står for musikken, men av og til får me besøk av spelemannslag og toradargrupper.

Plan for våren 2020: (Meir info kjem. Endringar kan komma etterkvart)

Dato Merknad Instruktør Spelemann
13.01 Oppstart Berit Lappegård Ida Marie Rognsvåg
20.01 Stig og Åslaug Bjørner Hamre
27.01 Gunn Inger Sture Eva Marie Skjeldrum Toppe
03.02 Berit Lappegård Ida Marie Rognsvåg
10.02 Gunn Inger Sture Bjørner Hamre
17.02 Rigmor Vaular Irene Bjørke
24.02
02.03 Stig og Åslaug Eva Marie Skjeldrum Toppe
09.03 Osterøy-springar Jartru og Geir Reigstad Bjørner Hamre
16.03 Rigmor Vaular Eva Marie Skjeldrum Toppe
23.03 Berit Lappegård Irene Bjørke
30.03 Osterøy-springar Jartru og Geir Reigstad Irene Bjørke
06.04
13.04
20.04 Rigmor Vaular
27.04 (Irene Bjørke)
04.05
11.05 Rebusløp

Måndagsringen. Foto: Kjersti J. Nybø

Laga av Lauen Dans&Design