Måndagsringen

Kvar måndag klokka 20-22, 2. høgda i Fensal, Kong Oscars gate 15.

Måndagsringen er ein sosial møteplass der dansen er i fokus. Her møtest yngre og eldre, gammal og ny tradisjon, stordansarar og nybyrjarar, og dette er den tradisjonelle leikarringen i laget. Måndagsringen er open for alle, både røynde og nybyrjarar. Det er lagt opp til stor grad av danseleiing, slik at det er lett å få innføring i dansane. Fleire ulike instruktørar syter for variasjon, men òg eit attkjenneleg program og moglegheit for utvikling. Det er levande musikk på alle øvingane. Oftast er det ei eller to hardingfeler som står for musikken, men av og til får me besøk av spelemannslag og toradargrupper.

Plan for våren 2018: (endringar kan komma)

Dato Særskild Instruktør Telefon Spelemann Telefon
08. januar Oppstart Rigmor Vaular Irene Bjørke
15. januar   Berit Lappegard Irene Bjørke
22. januar   Åslaug Trageton og Stig Indrebø Irene Bjørke
29. januar Hyggekveld Åslaug Trageton og Stig Indrebø Maria S.Toppe
05. februar   Berit Lappegard Eva-Marie S. Toppe
12. februar   Rigmor Vaular Maria S.Toppe
19. februar     Sondre Seim Bratland
26. februar VINTERFERIE
05. mars   Berit Lappegard Eva-Marie S. Toppe
12. mars   Rigmor Vaular Sondre Seim Bratland
19. mars STYRET HAR PLANER FOR KVELDEN
26. mars  

PÅSKEFERIE

02. april
09. april   Rigmor Vaular Irene Bjørke
16. april   Gunn Inger Sture Eva-Marie S. Toppe og Litt tå kvart
23. april   Gunn Inger Sture  Litt tå kvart
30. april Inga øving    
07. mai REBUSLØP
14. mai ØVING TIL 17. MAI

Måndagsringen. Foto: Kjersti J. Nybø

Laga av Lauen Dans&Design