Måndagsringen

Kvar måndag klokka 20.00-22.00, 2. høgda i Fensal, Kong Oscars gate 15.

Måndagsringen er ein sosial møteplass der dansen er i fokus. Her møtest yngre og eldre, gammal og ny tradisjon, stordansarar og nybyrjarar, og dette er den tradisjonelle leikarringen i laget. Måndagsringen er open for alle, både røynde og nybyrjarar. Det er lagt opp til stor grad av danseleiing, slik at det er lett å få innføring i dansane. Fleire ulike instruktørar syter for variasjon, men òg eit attkjenneleg program og moglegheit for utvikling. Det er levande musikk på alle øvingane. Oftast er det ei eller to hardingfeler som står for musikken, men av og til får me besøk av spelemannslag og toradargrupper.

Plan for hausten 2021 (oppdatring kjem):

  1. september: “Danseglede” (https://www.youtube.com/watch?v=Quz1e1ycNj0) med Marit, songøkt med Stig, kveldsmat (ta med sjølv).
  1. september: valdag (hugs å stemme!). Columbi Egg arrangerer konsert i Fensalen: RAGNHILD FUREBOTTEN trio – med Gjermund Larsen og Frode Haltli, klokka 19:00. Ingen øving denne dagen, men kjekt om nokon vil komme på konsert.
  1. september: øving med Stig og Eva Marie.
  1. september: øving med Gunn Inger og Irene.

Vel møtt! 

Måndagsringen. Foto: Kjersti J. Nybø

Laga av Lauen Dans&Design