Måndagsringen

Kvar måndag klokka 20-22, 3. høgda i Gimle, Kong Oscars gate 18.

Måndagsringen er ein sosial møteplass der dansen er i fokus. Her møtest yngre og eldre, gammal og ny tradisjon, stordansarar og nybyrjarar, og dette er den tradisjonelle leikarringen i laget. Måndagsringen er open for alle, både røynde og nybyrjarar. Det er lagt opp til stor grad av danseleiing, slik at det er lett å få innføring i dansane. Fleire ulike instruktørar syter for variasjon, men òg eit attkjenneleg program og moglegheit for utvikling. Det er levande musikk på alle øvingane. Oftast er det ei eller to hardingfeler som står for musikken, men av og til får me besøk av spelemannslag og toradargrupper.

Plan for våren 2017: (endringar kan komma)

Dato Særskild Instruktør Spelemann
09. januar Oppstart Berit Lappegard Eva Marie

S. Toppe

16. januar

 

  Rigmor Vaular Maria S. Toppe
23. januar   Åslaug Trageton/

Stig Indrebø

Ida Marie Rognsvåg
30. januar Lagsmøte med filmframvising —– —–
06.februar   Rigmor Vaular Eva Marie

S. Toppe

13. februar  Hyggekveld/kakeøving Berit Lappegard Maria S. Toppe
20. februar  Litt tå kvart spelar
Åslaug Trageton/

Stig Indrebø

Irene Bjørke
27. februar Vinterferie —– —–
06. mars   Berit Lappegard Ida Marie Rognsvåg
13. mars  Litt tå kvart spelar Rigmor Vaular Jennifer Dos Santos
20. mars  Hyggekveld/kakeøving Gunn Inger Sture Eva Marie

S. Toppe

27. mars Fokus på pols Ingunn Skjelvan Ida Marie Rognsvåg
03. april   Rigmor Vaular Irene Bjørke
10. april Påskeferie —– —–
17.april Påskeferie —– —–
24.april Avslutning Gunn Inger Sture Eva Marie

S. Toppe

01.mai Offentleg fridag —– —–
08. mai Rebusløp —– —–
15. mai Øving til 17. mai    

Måndagsringen. Foto: Kjersti J. Nybø

Laga av Lauen Dans&Design