Folkemusikk

Bergen har lange og gode tradisjonar for folkemusikk, og i Bergen ungdomslag Ervingen har me som mål å ta vare på desse på ein god måte. Dette gjer me mellom anna ved å ha eit eige spelmannslag. Spelmannslaget er delt i tre grupper; Aspirant juniorspelmannslaget,  Bergen Juniorspelmannslag, som er for dei under 18 år, og Audhilds som er for dei over 18 år. Spelemannslaget er i tillegg medlem av FolkOrg – Organisasjon for Folkemusikk og Folkedans.

Audhilds deltek jamnleg på kappleikar rundt om kring. Her frå Landskappleiken på Voss i 2010.

Audhilds deltek jamnleg på kappleikar rundt om kring. Her frå Landskappleiken på Voss i 2010.

Laga av Lauen Dans&Design