Omframt årsmøte 4. april

Det vert omframt årsmøte i Bergen ungdomslag Ervingen, måndag 4. april 2016, klokka 19.00 i Gimle. Omframt årsmøte blei annonsert samstundes som ordinært årsmøte, men saklista er endra.

Det ordinære årsmøte 24. feburar valde å utsette saka om rekneskap 2015 og budsjett 2016 til saka om Endring av Føresegner for Bergen ungdomslag Ervingen sitt rosa-200x200Reservefond var avklara.

Endring av Føresegner for Bergen ungdomslag Ervingen sitt Reservefondet

Låneavtalen med Ervingen Lagsbruk AS er endra og det er difor naudsynt å endre føresegnene for Reservefondet §3 Fondsmiddel og §6 Løyvingar. Etter debatt på ordinært årsmøte 24. feburar har ein utarbeidt eit nytt forslag til føresegner for Reservefondet. Rådet har tilrådd det nye forslaget.

Sakliste:

Sak 1Velkomen/opning
Sak 2Konstituering
Sak 3Endring av Føresegner for Bergen ungdomslag Ervingen sitt Reservefond
Sak 4Rekneskap 2015
Balanse 2015
Sak 5Budsjett 2016
Laga av Lauen Dans&Design