Kine Svori

Kine Svori

AUDHILD FLAKTVEIT MOXNES sin MINNESPRIS  til unge utøvarar på hardingfele 2014 er tildelt 18 år gamle KINE SVORI frå Jostedal, Sogn og Fjordane. Prisen, som er på 10 000 kroner og diplom vart delt ut på Vestlandskappleiken i Granvin laurdag 4. oktober.

Styret om prisvinnaren: Kine er fødd i 1996 og har spelt hardingfele sidan ho var 8 år. Ho har fått opplæring på hardingfele gjennom fylkesmusikarordninga i Sogn og Fjordane m.a hatt Harald Hesjevoll, Oda Heidi Bolstad og Synnøve Bjørset som lærarar i kulturskulen.  Ho har delteke på ei rekke spelekurs og er aktiv utøvar i Jostedal spel- og dansarlag. I tillegg til å spele fele, syng ho. Utøvaren har delteke på ei rekkje kappleikar og fått fine plasseringar, både som soloartist og i gruppespel. Idag er Kine elev ved musikklinja på Vinstra Vidaregåande Skule, som er den einaste vidaregåande skulen i landet med folkemusikklinje. Ho får særs gode skussmål frå skulen. Folk i miljøet ho er i fortel at ho er ei engasjert jente som arbeider strukturert og målretta for å bli betre.

Takk til styret for minneprisen takkar Hardanger spelemannslag og Hordaland folkemusikklag for samarbeidet, og at vi fekk nytte Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen. Og vi takkar Sparebanken Vest og andre som gir økonomiske bidrag til prisen.

Marta Lindvik

AUDHILD FLAKTVEIT MOXNES MINNEPRIS 2013 er tildelt 17 år gamle Marta Lindvik frå Ulvik i Hardanger. Prisen, som er på 10 000 kroner og diplom vart delt ut på Vestlandskappleiken i Førde laurdag 12 Oktober.

Styret om prisvinnaren

Marta starta å spela fele i kulturskulen 7 år gamal. Seinare vart ho ein del av miljøet i spelemannslaget på heimstaden sin.

Marta har vore aktiv på kappleikar og har fleire fine plasseringar i yngste klasse, klasse C. Ho har saman med fleire jamaldringar drege i gong vårkonsertar der vaksne og godt etablerte spelemenn som Frank Rolland, Lajla Storli har delteke. I det heile står Marta for ei positiv og inspirerande haldning og stå-på-vilje både med sitt eige felespel og som inspirator og sosialt midtpunkt i folkemusikkmiljøet der ho bur. Ho viser stor interesse for folkemusikken og har fleire oppdrag i heimkommunen og distriktet forøvrig.

Marta er idag elev på musikklinja på Voss Gymnas og har spelemannen Knut Hamre som lærar.

Ho er teken opp i Masterclass. Eit nytt opplegg der vaksne og godt etablerte spelemenn kan søkje om å få undervisning.

Styret i Audhild Flaktveit Moxnes sin Minnepris er stolte over å gje årets pris kr. 10.000,- til Marta Lindvik, frå Ulvik i Hardanger.

Takk til

Styret for minneprisen takkar Gamlebanken spelemannslag og Sogn og Fjordane folkemusikklag for samarbeidet, og at vi fekk nytta Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen. Og vi takkar Sparebanken Vest og andre som gir økonomiske bidrag til prisen.

Marta Lindvik

Marta Lindvik

Nikolai Storevik

Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris til unge utøvarar på hardingfele blir i 2012 tildelt Nikolai Storevik frå Stryn i Nordfjord.

Styret om prisvinnaren

Nikolai Storevik har synt ei særskild god utvikling siste åra. Prisvinnaren merkar seg ut med ein uvanlig sterk musikalitet og ei kreativ evne til å skape sjølv. Nikolai har fått opplæring frå fleire sterke tradisjonsutøvarar i sitt område (m.a. Arne M. Sølvberg). Han har delteke på kappleikar med gode resultat, i fleire klasser. Det er ein ung utøvar som ynskjer å satse på folkemusikken og som drøymer om å gjere den til leveveg. Nikolai går på musikklinje på vidaregåande skule med hardingfele som hovudinstrument. Årets prisvinnar har allereie motteke fleire stipend og prisar, deriblant Drøymestipendet og Emil Bolstads legat. Han representerer ein region som har ein sterk identitet i begge feletypar, både hardingfele og vanlig fele.

Det var fleire gode kandidatar til årets minnepris. Kandidatar frå heile vestlandsregionen. Gode unge utøvarar på hardingfele. Alle verdige vinnarar kvar i seg. Når styret har valt ut årets vinnar la vi vekt på særs gode skussmål og ikkje minst ein ung fremmadstormande utøvar med sterk eigainteresse for folkemusikk og felespel.

Minneprisen er på kr 10 000 og vart delt ut under vestlandskappleiken på Lonevåg på Osterøy, 6. oktober 2012.

Takk til

Styret for minneprisen takkar Osterøy spel- og dansarlag og Hordaland folkemusikklag for samarbeidet, og at vi fekk nytte Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen. Og vi takkar alle som gir økonomiske bidrag til prisen.

Nikolai Storevik

Nikolai Storevik

Mathilde Skjæret

Minneprisen gjekk i 2011 til ein ung utøvar frå Jostedal i Sogn. Prisen vart delt ut under vestlandskappleiken på Sande i Sunnfjord. Overrekkinga fann stad på Sande Kro & Hotell laurdag 8. oktober.

Styret om prisvinnaren

Mathilde er ein ung, energisk og talentfull utøvar som er fødd i 1996. Ho begynte å spele hardingfele allereie som 7-åring. Ho har vore nyfiken på slåttemusikken og svært ivrig etter å lære. Mathilde har ei veldig god musikkforståing og spelet hennar har preg av at ho musiserar og formidlar med innleving, kraft og kreativitet. Ho fengar publikummet sitt med å gi spelet eit eige og personleg utrykk.

Prismotakaren har vore ivrig deltakar på kappleikar og festivalar og ho spelar både som soloartist og i gruppespel. Ho har markert seg som ein spennande utøvar i samspel med spelmenn på andre instrument og ho har laga eigne arrangement på slåttar. I eit slikt samspel deltok ho i ”Ung energi”-prosjektet på Førdefestivalen, og ho har delteke på UKM, Ungdommens kulturmønstring.

Mathilde har hatt Harald Hesjevoll som lærar gjennom musikkskolen, og ho spelar framleis hos han. Gjennom musikkskolen spelar ho òg hos Synnøve Bjørset. I tillegg har ho vore deltakar på utallige sommarkurs på Mo og i det lokale spelmannslaget. Slik har ho fått undervisning frå mange gode hardingfeleutøvarar, der Håkon Høgemo blir nemnt som ein som har vore ein viktig inspirator.

Mathilde spelar mest norsk folkemusikk, men er også innom andre musikksjangrar på instrumentet sitt.

Takk til

Styret for minneprisen takkar Spelemannslaga Dalsfjorden og Gaular og Sogn og Fjordane folkemusikklag for samarbeidet, og at vi fekk nytte Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen. Og vi takkar alle som gir økonomiske bidrag til prisen.

Mathilde Skjæret

Mathilde Skjæret

Ingeborg Hollekim Bringslid

Minneprisen vart delt ut under Vestlandskappleiken 2010 på Lofthus laurdag 2. oktober. Utdelinga skjedde på Krossvoll ungdomshus på Lofthus.

Styret seier om prisvinnaren

Ingeborg Hollekim Bringslid

Ingeborg Hollekim Bringslid

Ingeborg viser kreativitet i spelet sitt og har lyst til å fortelje noko. I samspel er prismottakaren spanande utøvar, som gjerne krydrar spelet med små kreative andrestemmar.

Prismotakkaren er 17 år og bur på Landås i Bergen. Ho er for tida elev på Langhaugen videregående skole i Bergen, her har ho hardingfele som hovudinstrument med Benedicte Maurset som lærar.

Ingeborg er aktiv i både folkemusikk- og folkedansmiljøet, har ein entusiasme og interesse for folkemusikken og -dansen og er eit inspirerande førebilete for dei yngre deltakarane. Ho har deltatt på massevis av ulike kurs og har eit felespel i solid vestlandstradisjon samstundes som ho beherskar slåtter frå andre tradisjonsområde.

Prismotakaren viser kreativitet i spelet sitt og har lyst til å fortelje noko. I samspel er prismottakaren spanande utøvar, som gjerne krydrar spelet med små kreative andrestemmar.

Ingeborg har deltatt både i gruppespel og individuelt på kappleik. I sommar har ho som del av ein trio spelt på oppdrag i både Grieghallen og Håkonshallen og har deltatt som ”Ung energi-artist” på Førdefestivalen med gruppa ”Opplett”.

Ingeborg har spelt hardingfele frå 7-årsalderen, har vore elev ved Bergen kulturskole med Elna Selle som hovudlærar, og har vore aktiv i Bergen Juniorspelemannslag.

Takk til

Styret for minneprisen takkar Hardanger spelmannslag og Hordaland folkemusikklag for samarbeidet, og at vi fekk nytte Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen. Og vi takkar alle som gir økonomiske bidrag til prisen

Ingeborg Hollekim Bringslid

Ingeborg Hollekim Bringslid

Maria Skjeldrum Toppe

Minneprisen vart delt ut laurdagskvelden på Vestlandskappleiken 2009. Utdelinga skjedde på Jostedal samfunnshus.

Styret seier om prisvinnaren

Årets pris går til ein aktiv og moden utøvar på hardingfele.

Maria er fødd i 1992 og bur i Åsane i Bergen og er for tida elev på Langhaugen videregående skole i Bergen. Ho er ein del av det unge, aktive danse- og musikkmiljøet vi har sett i Bergen dei siste åra.

Maria er i ein fase der ho utviklar seg mykje som musikar. Alt no har ho vorte ein felespelar med kraft og personlegdom i spelet sitt og ho har eit rytmisk og sikkert spel til dans. Samstundes kan ho nytte eit stort musikalsk repertoar til konsertframføringar og solospel.

Ho har hatt Benedicte Maurset, Elna Føleide Selle og Eva Marie Toppe som viktige lærarar i spel. Maria reiser også mykje rundt på kurs, kappleikar og stemne for å læra meir spel og utvida slåttekunna si.

Takk til

Styret for minneprisen takkar Jostedalen spel- og dansarlag og Sogn og fjordane folkemusikklag for samarbeidet, og at vi fekk nytte Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen. Og vi takkar alle som gir økonomiske bidrag til prisen.

Maria Skjeldrum Toppe

Maria Skjeldrum Toppe

Erlend Apneseth

Minneprisen vart delt ut under festkvelden som markerte avsluttinga på Vestlandskappleiken 2008. Utdelinga skjedde på Ole Bull Akademiet på Voss.

Styret seier om prisvinnaren

Årets pris går til ein særs aktiv og talentfull utøvar på hardingfele. Utøvaren, som er fødd i 1990, starta å spele som 10 åring. Dei siste par åra har han gjort det svært godt på t.d kappleikar. Han har vunne både landskappleiken, vestlandskappleiken og fylkeskappleiken i si klasse.

Erlend har Sigmund Eikås som sin læremeister. I tillegg viser han vilje til å oppsøke andre lærarar og inspiratorar og styret har lagt vekt på hans eigeninnsats for å tileigne seg tradisjonsstoff frå fleire områder. I tillegg til tradisjonell folkemusikk, spelar han i bandet Raid på Sandane, der han brukar hardingfela i nye sjangrar og samanhengar. Vinnaren går musikklinja på Firda vidaregåande skule og er medlem i Indre Sunnfjord Spelmannslag.

Takk til

Styret for minneprisen takkar Voss Spelmannslag og Hordaland folkemusikklag for samarbeidet, og at vi fekk nytte Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen.

Erlend Apneseth

Erlend Apneseth

Alexander Aga Røynstrand

Alexander utmerkar seg med eit særleg musikalsk, levande og modent spel med god tradisjonsforankring, og han har eit godt dansespel.

Alexander har spelt fele sidan han var 8 år. Han har vore med på ei rad kappleikar både lokalt og nasjonalt og har dei seinare åra fått mange topplasseringar. Han har spelt på Festspillene sin jubileumskonsert og delteke fleire gonger i ungdommens kulturmønstring.

Alexander er stolt over hardingfelespelet, og det viser igjen i måten han framfører på. Han er alltid positiv til å stille opp når han blir spurt, og han har spelt i namnedagar, bryllaup, minnestunder, gravferder, møte, festlege lag, konsertar, på skular, eller til dans.

Alexander Aga Røynstrand går no 2.året på musikklinja ved Voss Gymnas.

Minneprisen vart delt ut under konserten ”Fargar i november” laurdag 3. November.

Alexander Aga Røynstrand

Alexander Aga Røynstrand