Alexander Aga Røynstrand

Alexander utmerkar seg med eit særleg musikalsk, levande og modent spel med god tradisjonsforankring, og han har eit godt dansespel.

Alexander har spelt fele sidan han var 8 år. Han har vore med på ei rad kappleikar både lokalt og nasjonalt og har dei seinare åra fått mange topplasseringar. Han har spelt på Festspillene sin jubileumskonsert og delteke fleire gonger i ungdommens kulturmønstring.

Alexander er stolt over hardingfelespelet, og det viser igjen i måten han framfører på. Han er alltid positiv til å stille opp når han blir spurt, og han har spelt i namnedagar, bryllaup, minnestunder, gravferder, møte, festlege lag, konsertar, på skular, eller til dans.

Alexander Aga Røynstrand går no 2.året på musikklinja ved Voss Gymnas.

Minneprisen vart delt ut under konserten ”Fargar i november” laurdag 3. November.

Alexander Aga Røynstrand

Alexander Aga Røynstrand

Laga av Lauen Dans&Design