Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris – tildeling 2019

Styret for minneprisen ber med denne utlysing om å få inn forslag på unge utøvarar på hardingfele som vil vera aktuelle som kandidatar til prisen.

Formålet med minneprisen er å styrke interessa for utøving på hardingfele mellom unge, og slik oppmuntra til varig interesse for spelet. Minneprisen skal delast ut til ein lovande utøvar på hardingfele. Personen skal vera i alder som svarar til C-klassen på kappleik, og vera frå Vestlandet. Det skal vera eit personleg stipend.

Minneprisen skal delast ut på Vestlandskappleiken 2019, og er på kr. 15.000,-.

Kappleiken finn stad: 18.-19. oktober i Operahuset Nordfjord, Nordfjordeid.

FRIST for innsending av forslag er fredag 20.9.2019.

Forslag skal sendast til:

Bergen ungdomslag Ervingen, Kong Oscarsgt. 15, 5017 Bergen

e-post: kontoret@bergen.ungdomslag.no

Merk konvolutten/e-posten ”Minnepris 2019”.

For meir informasjon, sjå www.bergen.ungdomslag.no/minnepris/

MINNEPRIS TIL UNG HARDINGFELESPELAR FRÅ VOLDA

AUDHILD FLAKTVEIT MOXNES SIN MINNEPRIS  2018 er tildelt 16 år gamle Åsmund Arnesen Farstad frå Volda. Prisen, som er på 15 000 kroner, blir delt ut på Vestlandskappleiken på Voss laurdag 27. oktober.

Åsmund er ein kunnskapssøkjande musikar som tek initiativ til å lære og arbeider hardt for å nå måla sine. Han spelar både hardingfele og fele og er aktiv medlem i Spelemannslaget Fjelljom (fele og hardingfele).

Prisvinnaren har for det meste hatt Jorun Marie Kvernberg, Arne Sølvberg og Britt Pernille Frøholm som lærarar på hardingfele, i slåttetradisjonen frå Nordfjord og Sunnmøre. Han har delteke på ulike kurs, prosjekt og samlingar i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Han har hatt fine plasseringar på Fylkeskappleiken i Sogn og Fjordane dei siste åra, i fele/ hardingfele. I 2018 fekk han 1. og 2. plass, fele/ hardingfele, på Fylkeskappleiken i Møre og Romsdal. Her har han fleire gode resultat både i solospel og med grupper som han har leia. I 2017 vann Åsmund Draumestipendet for si allsidige interesse for musikk og som utøvar. Åsmund har ei eiga og spesiell interesse for folkemusikken, og går no første året på musikklinja på Volda vidaregåande skule. Årets prisvinnar er talentfull, flittig og engasjert, og har hatt ei svært positiv utvikling som hardingfeleutøvar dei siste åra. Me ser fram til å fylgja prisvinnaren vidare!

Formålet med minneprisen er å oppmuntre unge lovande utøvarar på hardingfele frå Vestlandet. Prisen er etablert til minne om Audhild Flaktveit Moxnes som var aktiv utøvar på hardingfele og dansa folkedans. Audhild omkom i ei trafikkulukke i Bergen 19. mars 2004, berre 17 år gamal.

Prisen er støtta av Sparebanken Vest og har vore delt ut årleg sidan 2007.

Inga Hilde Breivik har laga diplomet som høyrer til minneprisen.

 

I styret for minneprisen sit:

Arne Anderdal, Solgunn Margaret Flaktveit, Sigrid Moldestad og Eva Marie Toppe.


Audhild Falktveit Moxnes sin minnepris

AUDHILD FLAKTVEIT MOXNES SIN MINNEPRIS TIL UNGE UTØVARAR PÅ HARDINGFELE – TILDELING HAUSTEN 2018

Styret for minneprisen ber med denne utlysing om å få inn forslag på unge utøvarar på hardingfele som vil vera aktuelle som kandidatar til prisen.

Føremålet med minneprisen er å styrke interessa for utøving på hardingfele mellom unge, og slik oppmuntra til varig interesse for spelet. Minneprisen skal delast ut til ein lovande utøvar på hardingfele. Personen skal vera i alder som svarar til C-klassen på kappleik, og vera frå Vestlandet. Det skal vera eit personleg stipend.

Minneprisen skal delast ut på Vestlandskappleiken 2018, og er på kr. 15.000,-.

Kappleiken finn stad på Voss  26. –28. oktober 2018, same helga som Osafestivalen.

FRIST for innsending av framlegg er 05.10.2018.

 

Framlegg skal sendast til:

Bergen ungdomslag Ervingen, Kong Oscarsgt. 15, 5017 Bergen

e-post: kontoret@bergen.ungdomslag.no

Merk konvolutten/e-posten ”Minnepris 2018”.

 

For meir informasjon, sjå www.bergen.ungdomslag.no/minnepris

MINNEPRIS TIL UNG HARDINGFELESPELAR FRÅ GRANVIN

 

Jonas LaupsaAudhild Flaktveit Moxnes sin minnepris 2017 vart i helga tildelt 17 år gamle Jonas Laupsa frå Folkedal i Granvin. Prisen, som er på 15 000 kroner, vart delt ut på Vestlandskappleiken i Askvoll laurdag 14. oktober.

Jonas begynte å spele hardingfele då han var 7 år, -ved Granvin musikkskule, med Knut Hamre og Johanna Mjeldheim som lærarar . Han ynskjer å satse på folkemusikk, og går no på musikklinja ved Voss Gymnas, andre året. Der har han Leif og Steinar Rygg som lærarar, i tillegg får han undervisning av andre dyktige lærarar i musikkteori, musikkhistorie osv.

Dei siste 5 åra har Jonas delteke på Vestlandskappleik, Hordamønstring, landskappleik og ulike kurs rundt i landet. Utøvaren har fleire gonger vunne klasse C hardingfele på kappleikar. Han har og delteke aktivt i Hardanger junior- og seniorlag og spelt med dei på kappleikar. Jonas spelar og på konsertar på Voss og i Hardanger, -blandt anna saman med kvedaren Mari Holven.

Årets prisvinnar er ein talentfull, flittig og engasjert hardingfeleutøvar som me gler oss til å høyre i tida som kjem!

Føremålet med minneprisen er å oppmuntre unge lovande utøvarar på hardingfele frå Vestlandet. Prisen er etablert til minne om Audhild Flaktveit Moxnes som var aktiv utøvar på hardingfele og dansa folkedans. Audhild omkom i ei trafikkulukke i Bergen 19. mars 2004, berre 17 år gamal.

Prisen er støtta av Sparebanken Vest og har vore delt ut sidan 2007. Inga Hilde Breivik har laga diplomet som høyrer til minneprisen.

I styret for minneprisen sit: Arne Anderdal, Solgunn Margaret Flaktveit, Sigrid Moldestad og Eva Marie Toppe.

Kjersti Kindingstad Vågen

AUDHILD FLAKTVEIT MOXNES MINNEPRIS 2016 er tildelt 18 år gamle Kjersti Kindingstad Vågen, frå Kvam i Hardanger. Prisen, som er på 10 000 kroner, vart delt ut på Vestlandskappleiken i Bergen laurdag 01. oktober.

Kjersti Kindingstad Vågen. Foto: Erling Moxnes

Kjersti Kindingstad Vågen. Foto: Erling Moxnes

Styret seier om prisvinnaren:

Kjersti begynte å spele hardingfele då ho var 8 år. Ho har hatt dyktige lærarar i kulturskulen  og på utallige kurs, der Mokursa gjennom mange år nemnes  spesielt. Utøvaren begynte å spele hardingfele hjå Benedicte Maurseth, men ho har og spelt hjå Knut Hamre, Arngunn Timenes Bell og ho er no elev hjå Marta Linga. Utøvaren var Master -class elev i 2015 og er og i 2016 Master-classelev, der Knut Hamre er læremeistar.  Kjersti har delteke på fleire lokale kappleikar  og landskappleikar, i soloklassa,- og som medlem av gruppe og lag. Ho har teke oppdrag på hardingfela si i mange samanhengar , og våren 2015 vart ho mellom anna plukka ut til å spele på  festframsyning i Grieghallen. Kjersti har vore medlem i Hardanger juniorspelemannslag sidan ho var 10 år, og dei siste åra har ho og spelt med seniorlaget. Siste året har ho vore med i Trioen ”Undertonar” – der ho blir utfordra på nye måtar i lag med andre unge dyktige hardingfele- elevar . Årets prisvinnar er ein talentfull, flittig, og engasjert  hardingfele-utøvar som me gler oss til å høyre mykje  i tida som kjem.

Takk til: 

Styret for minneprisen takkar Hordaland folkemusikklag, Spelmannslaget Fjellbekken, Bygdedanslaget i Bjørgvin og Bergen ungdomslag Ervingen for samarbeidet, og at me fekk nytta Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen. Og me takkar Sparebanken Vest og andre som gjev økonomiske bidrag til prisen.

Kårhild Husby Nordstad

AUDHILD FLAKTVEIT MOXNES MINNEPRIS 2015 er tildelt 17 år gamle Kårhild Husby Nordstad frå Bergen. Prisen, som er på 10 000 kroner, vart delt ut på Vestlandskappleiken i Førde laurdag 10. oktober.

DSC_1254-2Styret om prisvinnaren

Kårhild Husby Nordstad får prisen for sitt talent på hardingfele. Ho er ein dyktig utøvar med bakgrunn i Bergen Kulturskole og Bergen Juniorspelemannslag. Ho har vore aktiv i spel og dans i Bergen Ungdomslag Ervingen i fleire år og vist seg som eit stort talent og ein musikalsk pådrivar både som solist og i mindre grupper og spelemannslag. Hun har fleire gode plasseringar frå ulike kappleiker, blant anna vann ho yngste klasse på Vestlandskappleiken 2014 og var blant dei tre beste i landet under 18 år på hardingfele på Landskappleiken i 2015.

Takk til

Styret for minneprisen takkar Sogn og Fjordane Folkemusikklag og Indre Sunnfjord spelemannslag for samarbeidet, og at vi fekk nytte Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen. Og vi takkar Sparebanken Vest og andre som gir økonomiske bidrag til prisen.

Kine Svori

Kine Svori

AUDHILD FLAKTVEIT MOXNES sin MINNESPRIS  til unge utøvarar på hardingfele 2014 er tildelt 18 år gamle KINE SVORI frå Jostedal, Sogn og Fjordane. Prisen, som er på 10 000 kroner og diplom vart delt ut på Vestlandskappleiken i Granvin laurdag 4. oktober.

Styret om prisvinnaren: Kine er fødd i 1996 og har spelt hardingfele sidan ho var 8 år. Ho har fått opplæring på hardingfele gjennom fylkesmusikarordninga i Sogn og Fjordane m.a hatt Harald Hesjevoll, Oda Heidi Bolstad og Synnøve Bjørset som lærarar i kulturskulen.  Ho har delteke på ei rekke spelekurs og er aktiv utøvar i Jostedal spel- og dansarlag. I tillegg til å spele fele, syng ho. Utøvaren har delteke på ei rekkje kappleikar og fått fine plasseringar, både som soloartist og i gruppespel. Idag er Kine elev ved musikklinja på Vinstra Vidaregåande Skule, som er den einaste vidaregåande skulen i landet med folkemusikklinje. Ho får særs gode skussmål frå skulen. Folk i miljøet ho er i fortel at ho er ei engasjert jente som arbeider strukturert og målretta for å bli betre.

Takk til styret for minneprisen takkar Hardanger spelemannslag og Hordaland folkemusikklag for samarbeidet, og at vi fekk nytte Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen. Og vi takkar Sparebanken Vest og andre som gir økonomiske bidrag til prisen.

Marta Lindvik

AUDHILD FLAKTVEIT MOXNES MINNEPRIS 2013 er tildelt 17 år gamle Marta Lindvik frå Ulvik i Hardanger. Prisen, som er på 10 000 kroner og diplom vart delt ut på Vestlandskappleiken i Førde laurdag 12 Oktober.

Styret om prisvinnaren

Marta starta å spela fele i kulturskulen 7 år gamal. Seinare vart ho ein del av miljøet i spelemannslaget på heimstaden sin.

Marta har vore aktiv på kappleikar og har fleire fine plasseringar i yngste klasse, klasse C. Ho har saman med fleire jamaldringar drege i gong vårkonsertar der vaksne og godt etablerte spelemenn som Frank Rolland, Lajla Storli har delteke. I det heile står Marta for ei positiv og inspirerande haldning og stå-på-vilje både med sitt eige felespel og som inspirator og sosialt midtpunkt i folkemusikkmiljøet der ho bur. Ho viser stor interesse for folkemusikken og har fleire oppdrag i heimkommunen og distriktet forøvrig.

Marta er idag elev på musikklinja på Voss Gymnas og har spelemannen Knut Hamre som lærar.

Ho er teken opp i Masterclass. Eit nytt opplegg der vaksne og godt etablerte spelemenn kan søkje om å få undervisning.

Styret i Audhild Flaktveit Moxnes sin Minnepris er stolte over å gje årets pris kr. 10.000,- til Marta Lindvik, frå Ulvik i Hardanger.

Takk til

Styret for minneprisen takkar Gamlebanken spelemannslag og Sogn og Fjordane folkemusikklag for samarbeidet, og at vi fekk nytta Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen. Og vi takkar Sparebanken Vest og andre som gir økonomiske bidrag til prisen.

Marta Lindvik

Marta Lindvik

Nikolai Storevik

Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris til unge utøvarar på hardingfele blir i 2012 tildelt Nikolai Storevik frå Stryn i Nordfjord.

Styret om prisvinnaren

Nikolai Storevik har synt ei særskild god utvikling siste åra. Prisvinnaren merkar seg ut med ein uvanlig sterk musikalitet og ei kreativ evne til å skape sjølv. Nikolai har fått opplæring frå fleire sterke tradisjonsutøvarar i sitt område (m.a. Arne M. Sølvberg). Han har delteke på kappleikar med gode resultat, i fleire klasser. Det er ein ung utøvar som ynskjer å satse på folkemusikken og som drøymer om å gjere den til leveveg. Nikolai går på musikklinje på vidaregåande skule med hardingfele som hovudinstrument. Årets prisvinnar har allereie motteke fleire stipend og prisar, deriblant Drøymestipendet og Emil Bolstads legat. Han representerer ein region som har ein sterk identitet i begge feletypar, både hardingfele og vanlig fele.

Det var fleire gode kandidatar til årets minnepris. Kandidatar frå heile vestlandsregionen. Gode unge utøvarar på hardingfele. Alle verdige vinnarar kvar i seg. Når styret har valt ut årets vinnar la vi vekt på særs gode skussmål og ikkje minst ein ung fremmadstormande utøvar med sterk eigainteresse for folkemusikk og felespel.

Minneprisen er på kr 10 000 og vart delt ut under vestlandskappleiken på Lonevåg på Osterøy, 6. oktober 2012.

Takk til

Styret for minneprisen takkar Osterøy spel- og dansarlag og Hordaland folkemusikklag for samarbeidet, og at vi fekk nytte Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen. Og vi takkar alle som gir økonomiske bidrag til prisen.

Nikolai Storevik

Nikolai Storevik

Mathilde Skjæret

Minneprisen gjekk i 2011 til ein ung utøvar frå Jostedal i Sogn. Prisen vart delt ut under vestlandskappleiken på Sande i Sunnfjord. Overrekkinga fann stad på Sande Kro & Hotell laurdag 8. oktober.

Styret om prisvinnaren

Mathilde er ein ung, energisk og talentfull utøvar som er fødd i 1996. Ho begynte å spele hardingfele allereie som 7-åring. Ho har vore nyfiken på slåttemusikken og svært ivrig etter å lære. Mathilde har ei veldig god musikkforståing og spelet hennar har preg av at ho musiserar og formidlar med innleving, kraft og kreativitet. Ho fengar publikummet sitt med å gi spelet eit eige og personleg utrykk.

Prismotakaren har vore ivrig deltakar på kappleikar og festivalar og ho spelar både som soloartist og i gruppespel. Ho har markert seg som ein spennande utøvar i samspel med spelmenn på andre instrument og ho har laga eigne arrangement på slåttar. I eit slikt samspel deltok ho i ”Ung energi”-prosjektet på Førdefestivalen, og ho har delteke på UKM, Ungdommens kulturmønstring.

Mathilde har hatt Harald Hesjevoll som lærar gjennom musikkskolen, og ho spelar framleis hos han. Gjennom musikkskolen spelar ho òg hos Synnøve Bjørset. I tillegg har ho vore deltakar på utallige sommarkurs på Mo og i det lokale spelmannslaget. Slik har ho fått undervisning frå mange gode hardingfeleutøvarar, der Håkon Høgemo blir nemnt som ein som har vore ein viktig inspirator.

Mathilde spelar mest norsk folkemusikk, men er også innom andre musikksjangrar på instrumentet sitt.

Takk til

Styret for minneprisen takkar Spelemannslaga Dalsfjorden og Gaular og Sogn og Fjordane folkemusikklag for samarbeidet, og at vi fekk nytte Vestlandskappleiken som arena for utdelinga. Styret vil òg takke Inga-Hilde Breivik for utforming av diplomen. Og vi takkar alle som gir økonomiske bidrag til prisen.

Mathilde Skjæret

Mathilde Skjæret