Rebusløp 2021 – oppgåver

Maks 5 per lag. De kan kommunisere ved å ringe kvarandre, ha ein videosamtale eller bu i same eining. Elles er einaste andre lovlege hjelpemiddel Google Maps.

Løys rebusane for å komma fram til ein stad. Svar på kontrollspørsmåla ved å “reisa” dit. I Google Maps står denne personen nede i høgre hjørne. Dra personen dit du vil gå, så får du sjå korleis det ser ut der. Dette vil hjelpa deg på kontrollspørsmåla.
Årets bonusoppgåve er å komma fram til eksilbergensarane (eller dei som berre budde i byen ei tid) som er knytt til oppgåva. Det er 1 poeng for kvart rette svar på rebusane og kontrollspørsmåla, og 5 bonuspoeng til laget med flest rette personar. Hinta kan vera til hjelp, men dei kan òg forvirra, så pass på – og lukke til.


Send svara til torbjorn@lauen.no eller masklysne@hotmail.com innan kl. 20.00 Vinnarar (og fasit) vert annonsert på Facebooksida til Bergen ungdomslag Ervingen kl. 21.

Rebusløp 2021 – oppgåver!


Laga av Lauen Dans&Design