Rebusløp 3. mai 2021

Bli med på rebusløpet i Bergen ungdomslag Ervingen, måndag 3. mai kl. 18.00-20.00

Oppgåvene vert lagt ut på sida her, og på facebook-sida til Bergen ul Ervingen.

I Google Maps står det ein personen nede i høgre hjørna. Dra personen ut i gata du vil gå i, så får du sjå korleis det ser ut i gata. Dette vil hjelpa deg på kontrollspørsmåla.
Maks 5 per lag. De kan kommunisere ved å ringe kvarandre, ha ein videosamtale eller bu i same eining. Elles er einaste andre lovlege hjelpemiddel Google Maps.
Svar vert å senda til: masklysne@hotmail.com eller torbjorn@lauen.no

Vinnar vert annonsert på facebooksida til Bergen ul Ervingen kl. 21.000 måndag 3.mai.

Laga av Lauen Dans&Design