Har NRK gløymd sitt kultur– og samfunnsansvar?

Linda Dyrnes i FolkOrg skreiv 28.1.2015 ein kronikk på www.ballade.no der ho hevdar at eit kutt i NRK sin arkiv- og researchavdeling vil ha store konsekvensar for vår kulturarv.

Linda Dyrnes

Linda Dyrnes, dagleg leiar i FolkOrg

Dyrnes skriv at «Ei nedlegging av folkemusikkarkivet i NRK vil ma anna føra til mindre formidling av folkemusikk og gamaldans, og mindre dokumentering av sjangeren i framtida. FolkOrg oppmodar spel- og dansarlag over heile landet til å protestera mot dette. Les heile kronikken her: http://www.ballade.no/sak/har-nrk-glemt-sitt-kultur-og-samfunnsansvar

 

 

 

Laga av Lauen Dans&Design