Teaterlaget

Me har diverre ingen instruktør hausten 2015, og det vert difor heller ingen øvingar dette semestret. Det vert teaterkurs i samband med jubileumshelga 16-18 oktober. Les meir på ljombergen.no.

Kva gjer ein på ei øving?
Det varierer frå gong til gong. For tida fokuserar vi på improvisasjon og det å bli kjent med dei andre i gruppa.

Treng eg erfaring frå andre teater for å bli med i teaterlaget?
Nei, teateret tek inn medlemmar utan erfaring. Er det interessert er det berre å kome på øving eller du kan ta kontakt på kontoret@bergen.ungdomslag.no

Kor tid og kor ofte øver teaterlaget?
Vi har øvingar kvar torsdag klokka 19.00-21.00, unntatt torsdagar i samband med høgtider eller andre fridagar.

Kva alder er det på dei som er med i teaterlaget?
Dei fleste medlemmane er i 20-åra, men det er òg medlemmar som går på VGS og som er over 30. Me er opne for alle!

Nettsida er på nynorsk, held de til langt ute på landet?
Nei da, vi held til i fine og romslege lokaler midt i Bergen sentrum (Gimle, Kong Oscarsgate 18). Teaterlaget er ein del av Bergen ungdomslag Ervingen og difor er skriftspråket vårt nynorsk. Skodespelarane kjem frå alle delar av Noreg og snakkar alle slags merkelege dialektar. For øvrig er teateret nokså rotlaust når det gjeld politikk og religion.

Teaterlaget på Instagram #buleteater

[alpine-phototile-for-instagram user=”ervingen” src=”global_tag” tag=”buleskit” imgl=”instagram” style=”wall” row=”5″ size=”L” num=”10″ shadow=”1″ highlight=”1″ align=”center” max=”100″]

Laga av Lauen Dans&Design