“Spelemannen Leif Rygg i ord og tonar” Gimle, 19. mars, kl. 20.30

av og med Steinar Rygg

Ei forteljing i ord og tonar om spelemannen Leif Rygg sin entusiasme for folkemusikken i kombinasjon med eit aktivt yrkesliv som «landmålar» til utøvande folkemusikar. Her kjem bilde frå barndomsåra, familie- og arbeidslivet, organisatoren, pådrivaren, og utøvaren, samt slåttar han utøvde.

  1. Bjølleslåtten

Oppvekst og stølsliv

2. Lengt

God kontakt med folk, og ekspert på å framheve andre – få dei til å ha tru på at ein kunne leve av folkemusikken

3.Gamlehagen 2

4.TANGO og gamaldans

Utveksling av feler, og stadig på leit etter den gode tonen

5. Sommarmorgon

Kappleik

6. Sandsdalen

Arbeidslivet

7. Bonden og ingeniøren

Organisator, miljøbyggar og arbeid med opplæring

8.Vossabrure

Laga av Lauen Dans&Design