Hyttetur for born

08.-09. februar 2020 inviterar me til dans, spel, song og mykje moro på hytta til Bergen ungdomslag Ervingen på Eidsholmen i Fana.

Me startar opp laurdag klokka 09.30 og avsluttar helga i 13.00-tida på sundagen.
Pris: 250 kr for born, gratis for føresette. Dette inkluderar mat, overnatting, aktivitetar og kurs. Påmelding: innan 03. februar, til kontoret@bergen.ungdomslag.no.
Laga av Lauen Dans&Design