Julekonsert med Kor e Tonen

Kor e Tonen inviterar til julekonsert i Gimle, sundag 9. desember kl. 18.

Billettar kr 120 (ordinær) / kr 100 (lagsmedlemar og studentar). Barn under 12 år gratis.

Etter konserten vert det kafe med kaffe og kaker.

Velkomen!

https://www.facebook.com/events/174349740175466/

Laga av Lauen Dans&Design