Forfattararkiv

IMG_20200509_192648

17.-maitips

Ei veke til 17. mai 🙌🏼🙌🏼 17. mai-nemnda kjem denne veka til å legge ut små og store innslag for å prøve å skape den rette stemninga fram mot nasjonaldagen. Dagens tips er to oppskrifter som gjer susen på 17.maifrukosten! 🥐🧁Hugs å halde smittevernsreglane dersom du inviterer til frukost! 😃

Lyst å synga og spela saman?

Lyst å synga og spela saman?

Foto: Bjørn Feltens Bergen ungdomslag Ervingen opnar no for gjennomføring av følgande øvingar: koret, Audhilds, kvedargruppa. Dette er berre eit tilbod, særlaget treng ikkje organisere øvingar om ein ikkje har behov/kapasitet til gjennomføring. Dersom øvingar skal gjennomførast ber vi om: Alle må lese rettleiaren for gjennomføring av øvingar https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser. Leiar i særlaget er smittervernsansvarleg. Det kan vere maks 30 […]

Rebusløp 4. mai 2020

Rebusløp 4. mai 2020

Grunna koronapandemien vert rebusløpet i år litt annleis – men minst like moro! Bli med!! Me skal rundt omkring i heile Bergen kommune, i høve 950 års jubileet.  Oppgåvene vert å løysa heimanfrå med Google Maps (eller liknade) som einaste tillate hjelpemiddel.  Maks 5 stk på lag, som kan kommunisera på tlf, videokonferanse osb. Oppgåvene er tilgjengeleg […]

17-mai-4

17.-mai feiring

17. mai nærmar seg, og me ynskjer at alle får ein strålande nasjonaldag til tross for situasjonen vi står i no! Dagen vert ikkje som normalt, men vi kan likevel lage oss ein super dag og ei fin feiring!!  17. maikomitéen til Bul Ervingen vert derfor kjempeglad om du har lyst til å bidra med […]

17 mai

Våren 2020

Lagsstyret har i kveld hatt møte, og vedteke at me avlyser alle øvingar i laget fram til 15. juni. Dette er i tråd med dei nasjonale retningslinjene for kulturlivet. Dersom det vert gjort endringar i dei nasjonale retningslinjene, vil vi på nytt vurdere å opne opp for øvingar. 17. mai vert heller ikkje som forventa, […]

corona

Avlysing av øvingar og tilskipingar

Bergen ungdomslag Ervingen avlyser danseøvingar og dansearrangement i 14 dagar framover sidan desse er vanskelege å gjennomføre samtidig som ein overheld regelen frå kommunen om 1 meters avstand. Øvingar og arrangement som kan gjennomførast samtidig som denne regelen vert følgd; til dømes kvedargruppe, kor og spelemannslag, går som vanleg, med mindre reglane frå kommunen vert […]

danse-sa-fela

Danse, sa fela! – AVLYST

Familiefolkedans og workshop i Gimle, 15. mars kl. 16-18. “Danse, sa fela!” Danse, sa fela er ei eventyrleg reise inn i huldrefolket sitt rike, med friske hallingspark og saftig felespel! Ei lita jente blir sett på prøve når ho blir bergteken inn i fjellet. Kan fuglar, hestar og ormar hjelpe ho? Med kløkt, spenst og […]

Laga av Lauen Dans&Design