17. mai-feiring i Bul Ervingen

* Kor e tonen syng i Domkyrkja, på nynorsk gudsteneste kl. 09.00 
* Kor e tonen syng for bebuarar på Domkirkehjemmet
* Bul Ervingen deltek i hovudprosesjonen kl. 10.15 på Koengen. Oppstilling til hovudprosesjonen kl. 10.15 på Koengen. Bul Ervingen går saman med dei andre bygdelaga og kulturorganisasjonane i kolonne 3.
* Kafé i Gimle, kl. 12.00-14.30
* Folkedanslaget dansar på Vikingskipet kl. 19.30

Laga av Lauen Dans&Design