Årsmøte 2016

Bergen ungdomslag Ervingen held årsmøte onsdag 24. februar klokka 18.00 i Gimle. Alle medlemar er hjartleg velkomne!rosa

Innkalling og sakliste vart send ut til alle medlemane 10. februar. Årsmøtepapira er tilgjengelege her på nettsida vår (klikk på årsmøtesakene nedanfor for å opne dokumenta). Du kan også få dokumneta ved å venda deg til kontoret (Kong Oscarsgate 15), e-post kontoret@bergen.ungdomslag.no eller tlf. 55317446.

Sakliste:

Sak 1Velkomen/opning
Sak 2Konstituering (Innkalling og sakliste)
Sak 3Årsmelding 2015
Sak 4Rekneskap 2015
Sak 5Endring av Føresegner for Bergen ungdomslag Ervingen sitt Reservefondet
Sak 6Budsjett 2016
Sak 7Medlemspengar 2017
Sak 8Fråsegner
Sak 9Innkomne saker
Sak 10Val
Laga av Lauen Dans&Design