Årsmøte i Bergen ul Ervingen

ÅrsmøteBergen ungdomslag Ervingen held årsmøte onsdag 18. februar klokka 18.00 i Gimle. Alle medlemar er hjartleg velkomne!

Innkalling, sakliste og framlegg til endringar i lov og føresegner for laget vart send ut til alle medlemane 17. januar. Årsmøtepapira er tilgjengelege  på nettsida vår, og finn alle alle dokumenta på http://bergen.ungdomslag.no/arsmote Du kan også få dokumneta ved å venda deg til kontoret (Kong Oscarsgate 15), e-post kontoret@bergen.ungdomslag.no eller tlf. 55317446.

Styret held “årsmøt for dummies” klokka 17.30 i Gimle, same dagen  – for dei som ynskjer litt innføring i årsmøtesaker og reglar, før årsmøtet brakar laus.

Sak 1 Velkomen / opning
Sak 2 Konstituering
Innkalling og sakliste
Sak 3 Sak 3 Årsmelding 2014 og Sak 3 Oppsummeringa av arbeidsprogram 2013-2014
Sak 4 Rekneskap 2014 og Sak 4 Fond&eigedom Korr rekneskap 2014
Sak 5 Sak 5 Endringar i lov og styeføresegner
og Sak 5 Følgjebrev - Framlegg til endringar og Sak 5 Lov og føresegner, redaksjonsnemnda sitt framlegg 24.02.15 og Sak 5 Grunngjeving, framlegg frå redaksjonsnemnda og Sak 5 Framlegg til endring i føresegner for reservefondet
Sak 6 Sak 6 Arbeidsprogram 2015-2016
Sak 7 Sak 7 Budsjett 2015 og Sak 7 Budsjett alt2 2015 og Sak 4 Fond&eigedom Korr budsjett 2015
Sak 8 Sak 8 Medlemspengar
Sak 9 Fråsegner
Sak 10 Innkomne saker
Sak 11Sak 11 Val
Laga av Lauen Dans&Design