100.000 kroner til barn og unge

Bergen ungdomslag Ervingen har fått 100.000 kr frå Ildsjelfondet til Sparebanken Vest. Pengane fekk me til prosjekta våre i barnelaget og juniorspelemannslaget. Tusen takk til Ida Mikkonen som var med på utdelinga og spelte for dei andre som var til stades! Og tusen takk til Sparebanken Vest.

Laga av Lauen Dans&Design