Generelle vilkår til leigetakarar under covid-19 restriksjonar:

  • Rigging til øvinga/arrangementet må skje før deltakarane kjem
  • Leigetakar må ha ei dørvakt som opnar inngangsdøra nede, slik at ikkje alle treng å ta i den. Alle må sprite seg inn og ut av huset. Dørene til det leigde rommet må vere opne slik at folk kan gå rett inn. Handdesinfeksjon er sett ut ved inngangsdøra og på toaletta
  • Smittevernansvarleg er ansvarleg for å tørke over alle kontaktpunkt i lokala dei leiger, som td dørhandtak, lysbrytar, bordplater, stolar, gelender og toalett før øving/arrangement og etter øving/arrangement.
  • Ingen servering eller matlaging under øvinga/arrangementa
  • Leigetakar må opphalde seg i det rommet/dei romma som dei har leigd og unngå opphald i fellesareal som trappeoppgang og toalettareal.
  • Dusjen på HC-toalettet i 2.høgda er stengd.
Laga av Lauen Dans&Design