Nedetid på nettsida

Nettsida har vore nede sidan onsdag kl. 18.00 pga. tekniske feil. Nettsida er no gjennoppretta til ein tryggleikskopi frå 2. februar, og nokre ting er dimed ikkje heilt oppdatert enno. Dette jobber me med å fikse så fort som råd.

Laga av Lauen Dans&Design