Merkelapparkiv Liv Marit Idsø

Alle dei gamle lagsfanene til dei to tidlegare separerte ungdomslaga var utstilt.

Ei ny fanesak

Laget skal ha ny fane, men korleis skal ho sjå ut? Onsdag fekk dei frammøtte på lagsmøtet  vita litt meir om faner då Liv Marit Idsø gjesta Gimle. Med seg hadde ho materiale frå si nye bok om faner, og ho viste mange flotte døme. Alt frå dei fyrste frå sluten av 1800-talet, til faner […]

Laga av Lauen Dans&Design