Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris 2017

AUDHILD FLAKTVEIT MOXNES SIN MINNEPRIS TIL UNGE UTØVARAR PÅ HARDINGFELE

Audhild 2Styret for minneprisen ber med denne utlysing om å få inn framlegg på unge utøvarar på hardingfele som vil vera aktuelle som kandidatar til prisen.

Føremålet med minneprisen er å styrke interessa for utøving på hardingfele mellom unge, og slik oppmuntra til varig interesse for spelet. Minneprisen skal delast ut til ein lovande utøvar på hardingfele. Personen skal vera i alder som svarar til C-klassen på kappleik, og vera frå Vestlandet. Det skal vera eit personleg stipend.

Minneprisen (kr. 15.000,-)  vert delt ut på Vestlandskappleiken, Askvoll 13. – 14. oktober 2017.

FRIST for innsending av forslag er 18.9.2017.

Framlegg skal sendast til:

Bergen ungdomslag Ervingen, Kong Oscarsgt. 15, 5017 Bergen

e-post: kontoret@bergen.ungdomslag.no

Merk konvolutten/e-posten ”Minnepris 2017”.

For meir informasjon, sjå www.bergen.ungdomslag.no/minnepris/

Laga av Lauen Dans&Design