Syngande mann?

Vi er strålande nøgde med dei vi har, men skulle gjerne hatt fleire mannsrøyster med i koret. Både tenorar og bassar. Det er ikkje eit krav at du kan lese notar prikkfritt, eller har perfekt gehør. Kom som du er! Vi byr på eit samklang, breispektra repetoar, sentrumsnære øvingslokale, og svært god stemning.

Skriv til koretonen@hotmail.com dersom du vil vite meir, eller kan tenkje deg å vere med.

Gler oss til e-post!

Laga av Lauen Dans&Design