Kor e’ tonen

Kor e’ tonen er eit blandakor med forholdsvis ung medlemsmasse og rundt 25-30 koristar. Me øver kvar måndag kl. 18.30-21.00 på forsamlingshuset Gimle i Kong Oscarsgate 18. Vi har åpen øving for potensielle nye medlemmer mandag 15. januar kl. 18:00 i Gimle, Kong Oscars gate 18. Kor e’ tonen syng eit allsidig reportoar, med innslag av alt frå … Hald fram med å lese Kor e’ tonen