Audhilds

Øving kvar onsdag kl. 18.00-20.00 i Gimle. Fyrste øving hausten 2018 er 29. august. Audhilds er den ”vaksne delen” av spelmannslaget i Bergen ungdomslag Ervingen. Audhilds består av omlag 20 medlemar frå 17 år og oppover. I hovudsak er det studentar som er med i gruppa, men me er opne for alle som vil vera … Hald fram med å lese Audhilds