Audhilds

Øving kvar onsdag kl. 18-20 i Gimle. Audhilds er den ”vaksne delen” av spelmannslaget i Bergen ungdomslag Ervingen. Audhilds består av omlag 20 medlemar frå 17 år og oppover. I hovudsak er det studentar som er med i gruppa, men me er opene for alle som vil vera med å spela. Det er først og … Hald fram med å lese Audhilds