Folkedans for seniorar

Tysdagar i partalsveker (haust 2018) kl. 19.00-21.30 i 2. høgd i Gimle, Kong Oscars gate 18. Oppstart 04. september. Under kyndig og god instruksjon er dette danseøvinga for dei eldste i laget. På Folkedans for seniorar møtest ein triveleg, danseglad gjeng, kor dei fleste er pensjonistar. Danserepertoaret er vidt, med både runddans, turdans og songdans, … Hald fram med å lese Folkedans for seniorar