Forfattararkiv

14358410147_7623d977d8_q

Historia bak hytta

Mange kjenner den flotta hytta laget har på Eidsholmen, men veit du historia bak? Før laget kjøpte tomta i Fana i 1957, heldt dei til i Mathopen. I glansdagane kunne gjerne 20 -30 personer vitje hytta kvar helg. Få kjenner historia betre enn heiderslagsmedlem Norval Erstad. Vil du vite meir, kan du lese kva han […]

Gimle mot lysare tider

Stillas, byggjearbeid og støv tyder på at det er noko stort på gang i Gimle. Med nye, store vindauge på plass, vil bygget igjen skinna i fordums prakt. Tekst: Blad og blest Foto/Illustrasjon: Bjørn Feltenes, Link Arkitektur I slutten av 2014 og byrjinga av 2015 har det vore klart for alle som har vore innom […]

penger3

Ja til betre vilkår for ungdomhus!

I april sendte representantar for Senterpartiet inn eit framlegg til Familie- og Kulturkomiteen på Stortinget om å betre vilkåra for organisasjonseigde kulturbygg som ungdomshus, grendehus, samfunnshus, bedehus, speidarhus, Folkets Hus og andre typar forsamlingshus. Framlegget gjekk m.a. ut på å gje momskompensasjon til nybygg, påbygg og ombygging til desse kulturbygga slik ein har for idrettsbygg […]

basarmedare

Grunnlovsjubileumsbasar med Are Kalvø

I det denne artikkelen blir publisert er det akkurat fire veker til Are Kalvø kjm til Gimle. I samband med grunnlovsjubileet skal han presentere den nye grunnlova han har laga og det vert basar med åresal og fine premierar. Vår kjære Sverre Sundvor skal vere basarvert og skal leie oss trygt gjennom kvelden. Det vert sal av kaffi og […]

nrk

Høyringssvar om NRK-plakaten

I juni sendte Kulturdepartementet NRK-plakaten ut på høyring i samband med den planlagde NRK-meldinga som kjem neste år. Styret i Bergen ungdomslag Ervingen sendte desse krava attende. Dagens minstemål om 25% nynorsk må halde fram på alle NRK sine plattformer, inkludert nrk.no. Den beste måten å styrkje nynorsken og sjølvkjensla til nynorskbrukarar er at dei ser, og […]

Ungdomsringen i aksjon

Dans og demokrati

Ungdomsringen var med på opningsførestillinga under Folkedansfestivalen i Ørsta. I januar fekk Ungdomsringen kjennskap til Noregs Ungdomslag sitt dansekoreografi-prosjekt for lokallag. I utlysningsteksten stod fylgjande: «Ungdomane i prosjektet skal arbeida med spørsmål knytt til deira forståing av demokrati. Kva er demokrati for meg og deg? Korleis kan ein utrykkja dette i dans?» Ungdomsringen fekk vere […]

Hanna fekk blomer siste arbeidsdag.

Nye tider på kontoret

Sist onsdag var siste vanlege arbeidsdag for Hanna på kontoret. Ho har gjort ein formidabel innsats som stadinntredar for Gro, og som takk for innsatsen fekk ho ein bukkett blomer av lagsstyret. Takk Hanna! Fram til Gro kjem att på kontoret i august vil det difor vere lågare bemanning på kontoret enn til vanleg. Det vil […]

Veving av kanteband. Foto: Mari S. Lysne

Ein sosial møtestad

Ei ny gruppe i laget har sett dagens lys. Skostredet spøt og slarv driv med nett det – handarbeid og prat – og ynskjer alle lagsmedlemmer, og andre interesserte, velkomen innom. Koneklubbar, handarbeidsgrupper og samlingar av menneske som ynskjer å treffast og verta kjente på tvers av aktivitetar har lang tradisjon i ungdomslaget vårt. Selsvikklubben […]

Laga av Lauen Dans&Design